ลักษณะการใช้ Complement ในภาษาอังกฤษ

complement (คอมพลีเม็นทฺ) หมายถึง ส่วนของข้อความที่ทำหน้าที่เสริมความส่วนที่เป็นประธานของประโยคให้สมบูรณ์ โดยปกติจะวางไว้ถัดจาก verb phrase (กริยาวลี) มีหลักการใช้ดังนี้
1. complement เมื่อทำหน้าที่คุณศัพท์ (adjective) วางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb เช่น seem, become, smell, feel, look, appear, get (= become) ซึ่งบางทีก็มีคำวิเศษณ์ขยายคำคุณศัพท์ รวมอยู่ด้วย
ตัวอย่าง
The bottle is (nearly) empty.
ขวดเกือบจะว่างเปล่า
Paradom is (very) famous.
ภราดรมีชื่อเสียงมาก
These mangoes are ripe (enough to pick.)
มะม่วงเหล่านี้สุกพอที่จะเด็ดได้แล้ว
2. complement เมื่อทำหน้าที่เป็นนามวลี (noun phrase) ให้ราย ละเอียดในส่วนของ subject ให้สมบูรณ์โดยวางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb
ตัวอย่าง
Paradom is a famous tennis player.
ภราดรเป็นนักเล่นเทนนิสที่มีชื่อเสียง
These seem to be the best shoes.
รองเท้าเหล่านี้ดูเหมือนจะดีที่สุด
3. complement อาจจะเป็นคำประเภทสรรพนาม (pronoun) หรือคำที่ แสดงจำนวน (number) ก็ได้ที่วางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb
ตัวอย่าง
This cup is mine.
ถ้วยนี้เป็นของผม
My daughter will be 13 years old next year.
บุตรสาวของผมจะมีอายุ 13 ปีในปีหน้า
4. complement อาจจะวางไว้หลังกรรม (object) ของประโยคก็ได้
ตัวอย่าง
Everyone thought Somsak mad.
ทุกคนคิดว่าสมศักดิ์เป็นบ้า
He calls me “Bank”
เขาเรียกผมว่า “แบ้ง”
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 7,749 times, 10 visits today)