ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ เทศกาลไทยที่มีแต่ความสนุก

วันลอยกระทง จะตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เป็นการทำกระทงลอยแม่น้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคา นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่เป็นการลอยสิ่งไม่ดี เรื่องทุกข์ร้อนออกไปกับกระทงอีกด้วย วันนี้เรามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ลอยกระทง” ในภาษาอังกฤษ ที่เพื่อน ๆ สามารถนำไปอธิบายชาวต่างชาติให้รู้จักเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของไทยได้มากขึ้น

ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ สีสันแห่งสายน้ำ

Loi Krathongs history in Thailand : ประวัติเกี่ยวกับการลอยกระทงในประเทศไทย

Loi Krathong in Thailand originated in Sukhothai period as Loy Phra Pra Teip or Loy Khom (floating lantern). It is a festival of Thai people. After that, Noppamas- the most favorite concubines Sukhothai king – created krathong, like lotus-shaped, for floating in the river. Instead of floating lantern, it used for worshipping the foot-print of Buddha at Nammathanati River beach in Thakkhinabodh district, India. As we called Nehrabhuddha river.

ลอยกระทงในประเทศไทยมีจุดกำเนิดเกิดขึ้นในสมัยสุโขไท เรียกว่าลอยพระประทีป หรือลอยโคม (โคมไฟลอยน้ำ) มันเป็นเทศกาลของคนไทย หลังจากนั้นนางนพมาศ นางสนมคนโปรดของกษัตรย์สุโขทัยสมัยนั้นได้คิดกระทงขึ้นมา มีรูปร่างเหมือนกับดอกบัว เพื่อใช้ลอยในแม่น้ำแทนการลอยโคมไฟ ซึงใช้สำหรับบูชารอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานที ในเมืองทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำสายนี้ว่า แม่น้ำเนรพุททา

ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

credit : pattayadailynews.com

คำศัพท์น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

Loi Krathong festival  : เทศกาลลอยกระทง

festival   / ‘fɛstəvl /   noun  แปลว่า งานเทศกาลฉลองกันอย่างรื่นเริง

Tradition  / trə’dɪʃn /   noun  แปลว่า ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

concubines  แปลว่า สนม, นางสนม

worship  / ‘wərʃəp /   noun  แปลว่า บูชา ,แสดงความเคารพต่อพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Banana leaf   / ‘bənænə lif /  แปลว่า ใบตอง (วัสดุที่ใช้กระทง)

flower   / ‘flaʊər /  แปลว่า ดอกไม้ (วัสดุที่ใช้กระทง)

Incense  / ‘ɪnsɛns /   แปลว่า ธูป

Candle   / ‘kændl /  แปลว่าเทียน

(Visited 20,860 times, 3 visits today)