รูปแบบการใช้ SPECIE and SPECIES ในภาษาอังกฤษ

specie (สปิชิ) n. หมายถึง money as coins แปลว่า “เงินเหรียญ” คำนี้เป็นคำรวมไม่มีรูปพหูพจน์
ตัวอย่าง
Payment was made in specie.
เขาชำระเงินโดยใช้เงินเหรียญ
He preferred to be paid in specie, rather than in bank notes.
เขาต้องการให้จ่ายเงินเหรียญมากกว่าจะจ่ายเป็นธนบัตร

species (สปีชีส) n. หมายถึง a class of related things แปลว่า “เชื้อพันธุ์, ชนิด, สกุล” species เป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์
ตัวอย่าง
Several animal species existed before man.
สัตว์หลายชนิดถือกำเนิดมาก่อนมนุษย์
The human species is relatively young.
ชาติพันธุ์ความเป็นมาของมนุษย์ยังเป็นสิ่งที่ผู้คนยังรู้เพียงเล็กน้อย

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 266 times, 1 visits today)