การรับทราบการสั่งซื้อสินค้า(Acknowledging an order)

Dear Mr. Smith :

     We acknowledge, with thanks, your cheque and order of August 26 for 13 books, and it is having our immediate attention.

     We hope to dispatch the books tomorrow, and are sure they will give you every satisfaction.

     Thanking you again and trusting to be favoured with any further orders you may require.

Yours very truly,

James Winslow

คำศัพท์ที่ควรทราบ

acknowledge – รับทราบ

thanks – การขอบคุณ

immediate – ทันที

attention – การเอาใจใส่

dispatch – ส่ง

satisfaction – ความพอใจ

trusting – เชื่อแน่

favoured – ให้, สนับสนุนช่วย

further – ต่อไป

require – ต้องการ

Expressions ที่ควรจดจำ

We acknowledge your order – เราได้รับทราบคำสั่งของท่านแล้ว

We have received your order – เราได้รับคำสั่งท่านแล้ว

It is having our immediate attention – มันกำลังได้รับความเอาใจใส่จากเราอย่างทันทีทันใด

We are giving it our immediate attention – เรากำลังเอาใจจัดการกับมันอย่างทันที

to hope to dispatch the books – หวังว่าจะส่งหนังสือ

to hope to send the books – หวังว่าจะส่งหนังสือ

They will give you every satisfaction – มันจะให้ความพอใจแก่ท่านทุก ๆ อย่าง

They will satisfy you in every possible way – มันจะทำให้คุณพอใจในทุกๆ ทาง

trusting to be favoured with… – เชื่อว่าคงได้รับ…

trusting to be given – เชื่อว่าคงได้รับ…

คำแปลเป็นภาษาไทย

คุณสมิธ ที่นับถือ

     เราขอรับทราบด้วยความขอบคุณ ในเรื่องใบสั่งจ่าย และคำสั่งของคุณ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม สำหรับหนังสือ จำนวน ๑๓ เล่ม และคำสั่งของคุณกำลังได้รับการเอาใจใส่ อย่างทันทีทันใดจากเรา

     เราหวังที่จะส่งหนังสือในวันพรุ่งนี้ และแน่ใจว่าหนังสือของเรา จะทำความพอใจให้แก่คุณทุกอย่าง

     ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง และเชื่อแน่ว่า คงจะได้รับการอุดหนุนจากคุณต่อไป ในสิ่งที่คุณต้องการ

ด้วยความจริงใจ

เยมส์ วินส์โลว์

Acknowledging an order

รับทราบการสั่ง(ซื้อสินค้า)

Dear Sir :

     We thank you very much for your order of May 15, but we regret we are not able to supply the cloth to your patten.

     The demand has been so great that we have no more of this kind of cloth on hand at present. We regret, too, that we cannot say just when we shall receive a new supply, which was ordered several days ago.

     If you wish, we will gladly return your cheque and will inform you when the new supply arrives. If, nevertheless, you prefer, we will keep your cheque and dispatch the cloth to you immediatly upon its arrival.

Yours very truly,

Jack Johnson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

regret – เสียใจ

supply – จัดหาให้

pattern – แบบ

demand – ความต้องการ

kind – ชนิด

cloth        – ผ้า

on hand – ในมือ

no more – ไม่มีอีกแล้ว

supply – การส่งมาให้

gladly – ด้วยความยินดี

return – ส่งคืน

arrives – มาถึงแล้ว

nevertheless – อย่างไรก็ดี

prefer – ชอบยิ่งกว่า

keep – เก็บรักษาไว้

dispatch – ส่ง

arrival – การมาถึง

Expressions ที่ควรจดจำ

to regret = to be sorry – เสีย

to supply = to give – จัดหาให้

to hand available – หาได้, อยู่ในมือ

to return = to give back – คืนให้

to dispatch to forward – ส่งไป

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านที่นับถือ

     เราขอขอบคุณสำหรับคำสั่ง (ซื้อสินค้า) ของท่าน ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม แต่เราเสียใจที่เราไม่สามารถจะจัดหาผ้าตามตัวอย่างของท่านได้

     ความต้องการ (สำหรับผ้าชนิดนี้) มีมากมายเหลือเกินจนกระทั่งเราไม่มีผ้าชนิดนี้อยู่ในมือของเราในเวลานี้เราเสียใจด้วยเหมือนกัน ที่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อไร เราจะได้รับการส่งผ้าชนิดนี้มาอีก ซึ่งเราได้ส่งไปเมื่อสองสามวันที่แล้วมา

     ถ้าหากว่าท่านต้องการ เราก็ยินดีที่ส่งใบสั่งจ่ายของท่านคืนไปและจะบอกให้ท่านทราบว่า เมื่อไรผ้าที่ส่งไปใหม่จะมาถึง อย่างไรก็ตามถ้าท่านปรารถนาเราก็จะเก็บใบสั่งจ่ายของท่านไว้ก่อน และส่งผ้าไปให้ท่านในทันทีที่ผ้าที่สั่งได้มาถึง

ด้วยความจริงใจ

แจ๊ค จอห์นสัน

(Visited 7,435 times, 1 visits today)