พูดอังกฤษเกี่ยวกับการรับรองลูกค้าที่บาร์

Going to a Bar

A :   I know you are very busy in Thailand, but Pd like to take you out for dinner.

(ไอ โน ยู อา เวรี่ บีซี่ อินไทยแลนด์, บัด ไอ’ด ไลค์ ทู เทค ยู เอาท์ ฟอ ดินเนอร์)

ผมรู้ว่าคุณยุ่งมากในประเทศไทย แต่ผมอยากรับคุณไปทานอาหารเย็นด้วยกัน

B :   It would be a pleasure.

(อิท วู้ด บี อะ เพรเชอร์)

ด้วยความยินดีครับ

A :   How about tomorrow night ?

(ฮาว อะเบาท ทูมอโรวไนท?)

เอาเป็นพรุ่งนี้เย็นดีไหมครับ

B :   Fine. Shall we meet at your office ?

(ไฟน. แชล วี มีท แอท ยัวร์ ออฟฟิส?)

ดีครับ เราพบกันที่บริษัทคุณดีไหมครับ

A :   No, I’ll pick you up at the hotel at 6, if that’s convenient for you.

(โน, ไอ’ล พิค ยู อัพ แอท เดอะ โฮเตล แอท ซิกซ,อีฟ แธทส์ คอนวีเนียน ฟอ ยู)

ไม่ดีกว่า ผมจะไปรับคุณที่โรงแรมเวลา 6 โมง ถ้านั่นเป็นเวลาทีสะดวกสำหรับคุณ

B :   Good, I’ll be ready then.

(กุด, ไอ’ล บี เรดดี้ เธ็น)

ดีครับ ผมจะเตรียมตัวตามเวลานั้น

คำศัพท์

If that is convenient for you      ถ้าเป็นเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ

A :   What would you like to drink, sir?

(ว้อท วู้ด ยู ไล้ค ทู ดริงค์, เซอร์)

ไม่ทราบคุณจะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับ

B :   I’ll have a whisky.

(ไอ’ล แฮฟ อะ วิสกี้)

ผมขอวิสกี้ครับ

A :   And what would be yours ?

(แอนด ว้อท วู้ด บี ยัวร์ส?)

แล้วสำหรับคุณล่ะครับ

C :   I’ll have the same.

(ไอ’ล แฮฟ เธอะ เซม)

ผมขอเช่นเดียวกันครับ

A :   How about something to go with the drink ?

(ฮาว อะเบาท ซัมธิงก์ ทู โก วิธ เธอะ ดริ้งค์?)

จะรับประทานอะไรร่วมกับเครื่องดื่มไหมครับ

B :   Cheese and peanuts, please.

(ชีส แอนค์ พีนัทส์, พลีส)

ขอเนยกับถั่วครับ

A :   Yes, sir.

(เยส,เซอร์)

ได้ครับ

C :   This is a very nice restaurant.

(ธีส อีส อะ เวรี่ ไนซ์ เรสเทอรอง)

ที่นี่เป็นภัตตาคารที่ดีมาก

B :   Yes. I often come here because of its quite atmosphere (เยส. ไอ ออฟเทน คัม เฮีย บีคอส ออฟ อิทส์ ไควท แอทโมสเฟีย) ใช่ครับผมมาที่นี่บ่อยเพราะติดใจในบรรยากาศ

A :   This is one of the famous night clubs in Thailand.

(ธีส อีส วัน ออฟ เธอะ เฟมัส ไนท์ คลับส์ อิน ไทยแลนด์)

ที่นี่เป็นไนทคลับที่มีชื่อมากในประเทศไทย

B :   I’ve never been to an exciting place like this.

(ไอ’ฟ เนเวอร์ บีน ทู แอน เอกไซ้ทิงค์ เพรส ไลค์ ดีส)

ผมไม่เคยมาสถานที่ที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้

A :   The show here is really something to see.

(เธอะ โชว์ เฮีย อีส เรียลลี่ ซัมธิงค์ ทู ซี)

ที่นี่มีการแสดงที่น่าชมจริงๆ ครับ

B :   It sounds great.

(อิท ซาวนด์ เกรท)

ฟังดูดีครับ

A :   Well, cheers! To your health !

(เวล, เชียร์ส! ทู ยัวร เฮลท์!)

เอาล่ะครับชนแก้ว เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครับ

B :   Cheers ! ….Ah, that’s better.

(เชียร์ส !    อา, แธท’ส เบทเทอะ)

เชียร์ส ! ….อา นั่นล่ะดีที่สุด

A :   Let me refill your glass.

(เลท มี รีฟิล ยัว กลาส)

เชียร์ส ให้ผมเติมให้คุณครับ

B :   Thanks, that’s plenty.

(แธ้งก์ส, แธทส์ เพลนที่)

ขอบคุณครับ พอแล้วครับ

คำศัพท์

go with (atmosphere) (n) บรรยากาศที่ดี

A :   Did I drink! I’m afraid I must go.

(คิด ไอ ดริ้งค์ ! แอม อะเฟรด ไอ มัส โก)

คุณถามผมว่าดื่มหรือไม่เหรอครับ ผมเกรงว่าผมต้องไปแล้ว

B :   Oh, don’t go yet. Let me take you to just one more place for a few more drinks.

(โอ, โด้นท์ โก เยท เลท มี เทค ยู ทู จัสท์ วัน มอ เพลส ฟอ อะ ฟิว มอ ดริ้งค์ส)

โอ้ อย่าเพิ่งไปเลยครับ ให้ผมพาคุณไปอีกที่หนึ่งที่สำหรับการดื่มเล็กๆ

A :   If you insist.

(อีฟ ยู อินซีสท์)

ถ้าคุณต้องการ

B :   Waiter, get me the bill, please.

(เวเทอร์, เกต มี เธอะ บิลล์, พลีส)

บ๋อย ขอบิลให้ผมหน่อยครับ

A :   No. I’ll take care of this.

(โน ไอ’ล เทค แคร์ ออฟ ธีส)

ไม่ครับให้ผมดูแลเรื่องนี้เอง

B :   No way! You’re my guest tonight.

(โน เวย์! ยู’อา มาย เกสท์ ทูไนท์)

ไม่มีทางครับ คุณเป็นแขกของผมคืนนี้

A :   OK. Next time I’ll treat.

(โอ เค เนกส์ ไทม์ ไอ’ล ทรีท)

ตกลง คราวหน้าผมจะเลี้ยงคุณครับ

คำศัพท์

If you insist.                      ถ้าคุณยืนกราน

get the bill (take care of ) จัดการเรื่องใบเสร็จ

No way                             ไม่มีทาง

 

(Visited 3,891 times, 7 visits today)