จดหมายถึงเพื่อนแสดงความยินดีในการเกิดของเด็ก(To a Mend on the Birth of a Child)

Sukhothai Road

Bangkok

April 10, 2012

Dear Margaret:

     We are delighted to hear that you have a little son. Please accept our heartiest congratulations. How proud you must both be of him! Tom and I are longing to have a look at him.

     We shall come over as soon as you are able to receive visitors. We hope that you and the baby are going on well.

     Our love and best wishes to Jim and you.

Yours ever,

Mary

คำศัพท์ที่ควรทราบ

little – เล็ก, นิดหน่อย

please – โปรด

proud – ภูมิใจ

longing – กระหาย, ปรารถนาอย่างแรงกล้า

look – ดู

visitors – ผู้มาเยี่ยม

received – ต้อนรับ

baby – เด็ก

Expressions ที่ควรจดจำ

to be delighted to hear that… – มีความยินดีที่ได้ทราบว่า

to have a little son (baby) – มีบุตรเล็กๆ คนหนึ่ง

to be proud of (a person or thing) – ภูมิใจใน(ตัวบุคคลหรือสิ่งของ)

to be longing to do something – กำลังปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำบางอย่าง

to have a longing for home – มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับบ้าน

to have a look at a person – มองดูบุคคล

to have a peep at a person – แอบดูบุคคล

to be able to receive visitors – สามารถต้อนรับผู้ไปเยี่ยมเยียนได้

to be able to receive guests – สามารถต้อนรับแขกได้

to be going on well – กำลังสุขสบายดี

คำแปลเป็นภาษาไทย

ถนนสุโขทย

กรุงเทพ ฯ

๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

มาร์เกร็ท ที่รัก

     ฉันมีความยินดีที่ได้ทราบว่า เธอได้มีบุตรเล็กๆ คนหนึ่ง โปรดรับการแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่สุดจากเรา เธอคงจะภูมิใจในบุตรของเธอคนนี้จริงๆ ทอมและฉันกำลังอยากไปชมดูเขาเสียเหลือเกิน

     เราจะมาบ้านเธอในทันทีที่เธอสามารถจะต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเธอได้ เราหวังว่าเธอ และบุตรของเธอกำลังสุขสบายดี

     ขอส่งความรัก และความปรารถนาดีของเราไปยัง จิม และเธอ

ตามเคย

แมรี่

(Visited 1,500 times, 2 visits today)