จดหมายถึงเพื่อนแสดงความยินดีในการที่มีโชคดี(To a friend on his Good Luck)

Rama IV. Road

Bangkok

June 18, 2012

Dear Wanchai:

     I was pleased and excited when I learned from your friends that you won one hundred thousand baht in the Government Lottery on the sixteenth of this month. Wanchai, yo are a very lucky man. My heartiest congratulations to you!

     I sincerely hope that the lump sum of money you have in your hands will enable you to do many things which can lead you to a bright future.

From your friend,

Wandee

คำศัพท์ที่ควรทราบ

pleased – ยินดี

excited – ตื่นเต้น

knew – ได้ทราบ

government – รัฐบาล

lottery – สลากกินแบ่ง

organization – องค์การ

lucky – โชคดี

sincerely – อย่างจริงใจ

lump ก้อนใหญ่

sum – จำนวน(เงิน)

enable – ทำให้สามารถ

lead – นำไปสู่

bright – แจ่มใส

future – อนาคต

Expressions ที่ควรจดจำ

to be pleased and excited when – ยินดีและตื่นเต้นเมื่อ…

to have a thrill and pleasure to – ตื่นเต้นและยินดีที่..

to learn from a friend that – ทราบจากเพื่อนว่า…

to read in a newspaper that…-  อ่านจากหนังสือพิมพ์ว่า…

to win the first prize in the lottery – ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่ง

to be a very lucky man – เป็นคนโชคดีมาก

to be really a lucky fellow – เป็นคนโชคดีจริงๆ

the Government Lottery        – สลากกินแบ่งรัฐบาล

Organization – องค์การ

the lump sum of money –  เงินก้อนใหญ่

to have cash in hand – มีเงินสดในมือ

to enable you to do things – สามารถให้เธอทำสิ่งหลายสิ่งได้

to be able to do things – สามารถทำหลายสิ่งได้

to lead you to a bright future – นำเธอไปสู่อนาคตอันสุกใส

คำแปลเป็นภาษาไทย

ถนนพระราม ๔

กรุงเทพ ฯ

๑๘ มถุนายน ๒๕๕๕

คุณพิชัย ที่รัก

     ผมมีความยินดีและตื่นเต้น เมื่อผมได้ทราบจากเพื่อนๆ ของคุณว่า คุณไค้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการถูกสลากกินแบ่งของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนนี้ คุณวันชัย คุณเป็นคนโชคดีมาก ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่สุดต่อคุณ

     ผมหวังด้วยความจริงใจว่า เงินก้อนใหญ่ซึ่งคุณมีอยู่ในมือของคุณนั้น คงจะทำให้คุณสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถนำคุณไปสู่อนาคตอันสุกใสได้

จากเพื่อนของคุณ

วันดี

Reply (คำตอบ)

Sri Ayuthaya Road

Bangkok

June 20, 2012

Dear Wandee:

     Thank you very much for your letter of congratulations on my good luck. Yes. I am really a lucky man. I bought only one ticket and that ticket brought me one hundred thousand baht.

     Please come and dine with me at my house al 7.00 p.m. on June 25. I have already invited a few friends to join me in celebrating my good luck. I hope you will be able to come.

     Looking forwards to see you.

Most sincerely yours,

Wanchai

คำศัพท์ที่ควรทราบ

only – แต่เพียง

ticket – ตั๋ว, สลาก

bought – ได้ซื้อ

brought – ได้นำมา

baht – บาท (เงิน)

already – แล้ว

a few –  สองสาม

looking – มองดู

forward – ข้างหน้า

Expressions ที่ควรจดจำ

to thank a person for…  – ขอบคุณบุคคลสำหรับ…

There is no need to thank me – ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอบคุณผม

to give thanks to a person – ขอบคุณบุคคล

Thanks to your help – ขอบคุณในการช่วยเหลือของคุณ

to congratulate him on his good luck – แสดงความยินดีต่อเขาในเรื่องโชคดี

to buy only one ticket – ซื้อสสากกินแบ่งใบเดียวเท่านั้น

to purchase only one lottery ticket – ซื้อสลากกินแบ่งใบเดียวเท่านั้น

to come and dine with me – มารับประทานอาหารค่ำกับผม

to come and have dinner with me – มารับประทานอาหารค่ำกับผม

to invite a few friends to join me – เชิญเพื่อนสองสามคนมาร่วมกับผม

to celebrate my good luck – ฉลองโชคดีของผม

to celebrate New Year  – ฉลองวันปีใหม่

to be able to (can) come – สามารถมาได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

ถนนศรีอยุธยา

กรุงเทพ ฯ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณวันดี ที่รัก

     ขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับจดหมายของคุณซึ่งแสดงความยินดีต่อโชคดีของผม ถูกแล้วครับผมเป็นคนโชคดีจริงๆ ผมได้ซื้อสลากกินแบ่งเพียงใบเดียวเท่านั้น และสลากใบนั้นก็นำเงินหนึ่งแสนมาให้ผม

     โปรดมารับประทานอาหารค่ำกับผมที่บ้านของผม เวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ เดือนนี้ ผมได้เชิญเพื่อนๆ สองสามคนไว้เรียบร้อยแล้วให้มาร่วมกับผมในการฉลองโชคดีของผมครั้งนี้ ผมหวังว่าคุณคงสามารถจะมาได้

     กำลังคอยที่จะพบคุณ

ด้วยความจริงใจที่สุด

วันชัย

(Visited 834 times, 1 visits today)