มีใครอยู่ที่นี่บ้างมั้ย ประโยคภาษาอังกฤษไว้ถามไถ่กัน

Is everyone here?

(อิส เอฟวรีวัน เฮีย)
มีใครอยู่ที่นี่บ้าง
Miss Grind : Quiet, please, O. K. Is everyone here ? I’ll call the roll. Alex ! . . . Alex! …. Is Alex here ?
มิส ไกรด : (ไคอิท,พลีส. โอ.เค. อิส เอฟวรีวัน เฮีย ไอ,ล คอล เธอะ
โรล. อเลคซ !…. อเลคซ !…. อิส อเลคซ เฮีย)
กรุณาเงียบหน่อย มีใครมาบ้างฉันจะขานชื่อ อเลคซ!
อเสคซ! อเลคซอยู่ไหม
Alex    : (Opening the door) Yes, here I am ! Just in time for
the class.
อเลคซ : (โอเพนนิง เธอะ ดอ) เยส, เฮีย ไอ แอม ! จัสท อิน ไทม
ฟอ เธอะ คลาส)
(ประตูเปิดออกมา) ครับ ผมอยู่นี่ เพิ่งจะเข้าชั้นเรียน
Miss Grind : That’s for me to decide.
มิสไกรด : (แธท’ส ฟอ มี ทู ดิไซด)
นั่นเป็นการตัดสินใจของฉัน
I Alex : It’s just my luck that my name begins with A so I get called first. But Jinta, who I came here with, always …. (Looking around) Where’s Jinta?
อเลคซ : (อิท’ส จัสท ไม ลัค แธท ไม เนม บีกินส วิธ อะ โซ ไอ
เกท คอลด เฟิร์สท. บัท จินทะ, ฮู ไอ เคม เฮีย วิธ ออลเวย์ส …. (ลุคคิง อะเรานด) แว’ส จินทะ)
มันเป็นเรื่องโชคของฉัน. ชื่อของฉันเริ่มต้นด้วยตัวเอ.
ดังนั้นฉันจึงถูกเรียกเป็นคนแรก แต่จินทะ ผู้ซึ่งมากับฉันตลอด (มองไปรอบๆ) จินทะอยู่ไหน
Jinta : (At his seat) I’ve been here for quite a while.
จินทะ : (แอท ฮีส ซีท) ไอ’แฮฟว บีน เฮีย ไควท อะ ไวล์)
(ที่นั่งของเขา) ฉันมาถึงที่นี่ชั่วครู่หนึ่งแล้ว
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 10,445 times, 7 visits today)