มีข้อความฝากถึงฉันบ้างไหม สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ

Did you get any message for me? (ดิด ยู เกท เอนนี่ เมสซิจ ฟอ มี)

Ice Cream Man : O. K., next ! May I help you?
ไอซ ครีม แมน : (โอ.เค., เนคซท ! เมย์ ไอ เฮลพ ยู)
คนขายไอศกรีม : ครับคนต่อไป มีอะไรให้ช่วยไหม
Jinta    : Hello. My name is Jinta, I mean Jintaro.
จินทะ : (เฮลโล. ไม เนม อิส จินทะ, ไอ มีน จินทาโร)
สวัสดี ฉันชื่อจินทะหมายถึงจินทาโร่
Ice Cream Man : Good day, Jinta. what’s your order ?
ไอช ครีม แมน : (กูด เดย์, จินทะ. ว็อท’ส ยัวร์ ออเดอะ)
สวัสดี จินทะ คุณจะสั่งอะไรดี
Jinta    : I’ll order later. Did you get any message for me?
จินทะ : (ไอ,ล ออเดอะ เลทเทอะ. ดิด ยู เกท แอนนี่ เมสซิจ ฟอ มี)
ฉันจะสั่งคุณทีหลัง มีข้อความฝากถึงฉันบ้างไหม
Ice Cream Man : Message ? Who from?
ไอซ ครีม แมน : (เมสซิจ ฮู ฟรอม)
ข้อความ จากไคร
Jinta    : (Blushing) Margaret. We were supposed to meet
here 20 minutes ago. she’s my ….
จินทะ : ((บรัชชิง) มาร์กาเร็ท. วี เวอ ซะโพซด ทู มีท เฮีย 20
มินนิท อะโก, ชี,ส ไม….)
(หน้าแดง,อาย) มาร์กาเร็ท เราคาดว่าจะมาพบกันที่นี่เมื่อ 20 นาทีก่อน หล่อนเป็น…ของฉัน
Ice Cream Man : I know what you mean. O.K. I’ll let you know when a message comes through.
ไอซ ครีม แมน : (ไอ โนว ว็อท ยู มีน. โอ.เค. ไอ’ล เลท ยู โน เวน อะ เมสซิจ คัมส ธรู)
ฉันทราบว่าคุณหมายถึงอะไร ตกลงฉันจะให้คุณทราบ เมื่อมีข้อความฝากผ่านมา
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 163 times, 1 visits today)