มาพักกันก่อน พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ

Let’s take a break now.

(เลท’ส เทค อะ เบรค นาว)
ขณะนี้มาฟังกันก่อนเถอะ
Alex : Wait a minute ! I’ve already mentioned that.
อเลคซ : (เวท อะ มิวนิท ! ไอ’แฮฟว ออลเรดดี เมนชันด แธท)
คอยสักครู่ ! ฉันมีข้อที่จะสรุปได้แล้ว
Jinta : Yeah, the argument seems to be going round and round in circles.
จินทะ : (เย, เธอะ อากิวมันท ซีมส ทู บี โกอิง เรานด แอนด เรานด อิน เซอเคิลส)
ใช่ ดูเหมือนว่ายังคงโต้เถียงวนไปวนมาในวงกลม
Joe    : We are not getting anywhere if we go on like this.
โจ    : (วี อา น็อท เกททิง เอนนีแว อิฟ วี โก ออน ไลค ธีส)
เราจะไปไม่ถึงไหน ถ้าเรายังคงทำต่อไปอย่างนี้
Miss Grind : O. K. That’s been a good discussion. Beautiful ! Why don’t we take a break now?
มิส ไกรด : (โอ.เค. แธท’ส บีน อะ กูด ดิสคัสชัน บิวทิฟุล ! วาย โด้น’ท วี เทค อะ เบรค นาว)
นั่นเป็นการพูดเถียงมีเหตุผลที่ดี ดี! ทำไมพวกเราไม่พักกันก่อนในตอนนี้
Jinta : Agreed! It’s about time.
จินทะ : (อะกรีด! อิท’ส อะเบาท ไทม)
ตกลง! มันได้เวลาแล้ว
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 698 times, 1 visits today)