มันเหมาะสมกับคุณดี พูดภาษาอังกฤษในการซื้อของ

It suits you fine. (อิท ซูทส ยู ไฟน)
มันเหมาะสมกับคุณดี
Jinta : I don’t care about the size, but ….
จินทะ : (ไอ โด้น’ท แคร์ อะเบาท เธอะ ไซซ, บัท…)
ฉันไม่คำนึงถึงขนาด แต่…
Margaret : Well ?
มาร์กาเร็ท : (เวล)
มีอะไรหรือ
Jinta : I wonder if it suits me. I’m happy with the design. But what about the color?
จินทะ : (ไอ วันเดอะ อิฟ อิท ซูทส มี. ไอ’ม แฮพพี วิธ เธอะ ดิไซน์. บัท ว็อท อะเบาท เธอะ คัลเลอะ)
ฉันเกรงว่าถ้ามันเหมาะกับฉัน ฉันก็มีความสุขในการตัดสินใจ แต่ สีคุณคิดว่าไง
Margaret : What’s wrong with the color ? It’s a beautiful pink.
มาร์กาเร็ท : (ว็อท’ส รอง วิธ เธอะ คัลเลอะ ? อิท’ส อะ บิวทิฟุล พิงค)
สีเป็นยังไงเหรอ มันก็เป็นสีชมพูที่สวย
Jinta : That’s the problem. I’ve had shirts of all colors : white, blue, brown, even yellow. But when it comes to something PINK, I’d think twice.
จินทะ : (แธ็ท’ส เธอะ พรอบเลม. ไอ’แฮฟว แฮด เชิร์ทส ออฟ ออล คัลเลอะ : ไวท, บลู,เบราน์, อีเวน เยลโล. บัท เว็น อิท คัมส ทู ซัมทิง พิงค ไอ’ด ธิงค ไวซ)
นั่นมันเป็นปัญหา ฉันมีเสื้อสีเกือบทั้งหมด : สีขาว, สีนํ้าเงิน,
สีน้ำตาล, รวมทั้งสีเหลือง แต่เมื่อของมีสีชมพู ฉันก็จะคิดอีกครั้ง
Margaret : No problem I It suits you fine.
มาร์กาเร์ท : (โน พรอบเลม I อิท ซูทส ยู ไฟน์)
ไม่มีปัญหา มันเหมาะกับคุณดี
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 22,995 times, 11 visits today)