มันถึงเวลาที่ต้องไปแล้ว ภาษาอังกฤษพูดได้อย่างไร

วันนี้เรามาลองดูประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาที่เราจะต้องไปแล้ว เพราะมันถึงเวลาแล้ว โดยเรียนรู้ผ่านบทสนทนาที่เราเสนอในวันนี้ดูค่ะ

It’s time to go.

(อิท’ส ไทม ทู โก)
Mrs. Crossley :     You’ve got to hurry, Jintaro.
มิสซิส คลอสเล่ย์ :    (ยู’แฮฟว กอท ทู เฮอรี, จินทาโร่)
คุณต้องรีบแล้วจินทาโร่
Jintaro    : You can call me Jinta, especially when you’re in a hurry.
จินทาโร่    :     (ยู แคน คอล มี จินทะ, อีสเพสชัลลิ เว็น ยู’อา อิน อะ เฮอรี)
คุณเรียกฉันว่าจินทะก็ได้, โดยเฉพาะเมื่อคุณเร่งรีบ
Mrs. Crossley :     O.K., Jinta. But You are in a hurry, not ME. Now finish the cereal at least.
มิสซิส คลอสเล่ย์ :     โอ.เค., จินทะ. บัท ยู อา อิน อะ เฮอรี, ‘น็อท มี. นาว ฟินนิช เธอะ เซียเรียล แอท ลิสท)
ตกลง, จินทะ แต่คุณเป็นคนรีบแต่ไม่ใช่ฉัน อย่าง
น้อยที่สุดซีเรียลตอนนี้ก็เสร็จแล้ว
Jinta    :     It’s time to go. I’m afraid I’ll have to do without breakfast.
จินทะ    : (อิท’ส ไทม ทู โก. ไอ’ม อะเฟรด ไอ’ล แฮฟว ทู ดู วิธ
เอาท เบรคฟาสท)
มันได้เวลาที่ต้องไปแล้ว ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ได้ทานอาหารเช้า
Mrs. Crossley :     That’s not good for you.
มิสซิส คลอสเล่ย์ :    (แธ็ท’ส น็อท กูด ฟอ ยู)
นั่นมันไม่ดีสำหรับคุณ
Jinta        :         I know.
จินทะ    :         (ไอ โนว)
ฉันทราบ
ที่มา:สมชาย ชัยธนะตระกูล

(Visited 9,261 times, 6 visits today)