มันเป็นอย่างไร คุณชอบมันไหม พูดประโยคภาษาอังกฤษเพื่อสอบถามความชอบ

How do you like it?

(ฮาว ดู ยู ไลค อิท)
มันเป็นอย่างไร คุณชอบไหม
Jinta : This is the first clam chowder I have ever had.
จินทะ : (ธิส อิส เธอะ เฟิร์สท แคลม เชาเดอะ ไอ แฮฟว เอฟเวอะ แฮด)
นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยกินซุปนํ้าข้น ใส่หอย
Alex : How do you like it ?
อเลคซ : (ฮาว ดู ยู ไลค อิท)
มันเป็นอย่างไร คุณชอบมันไหม
Jinta : It’s good. Superb!
จินทะ : (อิท,ส กูด. ซูเพิร์บ)
มันดี ยอดเยี่ยม
Alex : It’s typical of New England.
อเลคซ : (อิท’ส ทิพพิคัล ออฟ นิว อิงแลนด)
มันเป็นแบบฉบับของนิวอิงแลนด์
Jinta : Is it ? This is just another thing to write home about.
จินทะ : (อีส อิท ธิส อีส จัสท อะนัธเธอะ ธิง ทู ไรท โฮม อะเบาท)
จริงหรือ นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะเขียนไปบอกทางบ้าน
Joe : Say, what are we going to do after school today ?
โจ : (เซย์, ว็อท อา วี โกอิง ทู ดู อาฟเทอะ สคูล ทูเดย์)
เปลี่ยนเรื่องเถอะ หลังจากเลิกเรียนแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกัน
Alex : I’ll go home and study.
อเลคซ : (ไอ,ล โก โฮม แอนด สทัดดี)
ฉันจะกลับบ้านและดูหนังสือ
Joe : You’re a regular grind. How about you, Jinta?
โจ : (ยู’อา อะ เรกกิวละ ไกรด. ฮาว อะเบาท ยู, จินทะ)
ปกติคุณก็เป็นคนขยันมากอยู่แล้ว แล้วคุณล่ะจินทะ
Jinta : I’m going to go out with Margaret.
จินทะ : (ไอ’ม โกอิง ทู โก เอาท วิธ มาร์กาเร็ท)
ฉันจะออกไปข้างนอกกับมาร์กาเรด
Joe : Go ahead. Suit yourself. See if I care.
โจ : (โก อะเฮด. ซูท ยัวเซลฟ. ซี อิฟ ไอ แคร์)
นั่นแหละ เหมาะกับคุณแล้วจินทะ พบกันถ้าฉันต้องการ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 5,465 times, 6 visits today)