มันเป็นความผิดของฉันเอง พูดขอโทษจากใจเป็นภาษาอังกฤษ

It was my fault.  (อิท วอส ไม ฟอลท)

Jinta    : I spoke to the wrong person.
จินทะ: (ไอ สโพค ทู เธอะ รอง เพอซัน)
ฉันไปพูดด้วยนั้นผิดคน
Ice Cream Man : It was my fault.
ไอช ครีม แผน : (อิท วอส ไม ฟอลท)
มันเป็นความผิดของฉัน
Jinta : No, you had good intentions. Margaret and I must have missed each other in the crowd.
จินทะ : (โน, ยู แฮด กูด อินเทนชันส. มาร์กาเร็ท แอนด ไอ มัสท แฮฟว
มิสด อีช อัธเธอะ อิน เธอะ เคราด)
ไม่ใช่หรอก คุณมีเจตนาดี มาร์กาเร็ทและฉันจะต้องหลงกันและกันไปกับผู้คน
Margaret : There you are, Jinta. What are you doing here?
มาร์กาเร็ท : (แธ ยู อา, จินทะ. ว็อท อา ยู ดูอิง เฮีย)
จันทะคุณอยู่นี่เอง คุณไปทำอะไรอยู่ที่นั่นนะ
Jinta : Waiting for You!
จินทะ : (เวททิง ฟอ ยู !)
กำลังคอยคุณ!
Margaret : I was waiting for you at the new …. Wait. This one looks exactly like the other shop.
มาร์กาเร็ท : (ไอ วอส เวททิง ฟอ ยู แอท เธอะ นิว….เวท. ธิส วัน ลุคส อิคแซคทลี ไลค เธอะ อัธเธอะ ชอพ)
ฉันไปคอยคุณที่นิว….เดี๋ยวก่อน. นี่ก็เป็นด้านหนึ่งของร้านอย่างแน่นอน
Ice Cream Man : That one on Main is my brother’s We’re on “Mario Brothers Gelato Chain.”
ไอช ครีม แมน : (แธท วัน ออน เมน อิส ไม บราเทอะ’ส วี’อา ออน “มาริโอ บราเทอะ เจละโท เชน”)
นี่ก็อยู่บนถนนเมนด้วย เราอยู่ถนน “มารีโอ บราเทอะ เจละโท เชน”
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 3,617 times, 1 visits today)