มันทำมาจากอะไร ถามเป็นภาษาอังกฤษ

What’s it made of?

(ว็อท’ส อิท เมด ออฟ)
มันทำมาจากอะไร
Attendant : Line up! Don’t cut in!
อะเทนดันท : (ไลน์ อัพ! โด้น’ คัท อิน!)
ผู้ดูแล : เข้าตามแถว ห้ามแซง
Jinla : Yesterday when I went up straight to the serving counter to see what they had. that attendant shouted at me.
จินทะ : (เยสเทอเดย์ เว็น ไอ เวนท อัพ สเทรท ทู เธอะ เซิร์ฟวิง เคาเทอะ ทู ซี วอท เธ แฮด. แธท อะเทนดันท เชาเทด แอท มี)
เมื่อวานนี้ เมื่อฉันตรงไปที่เคาเตอร์ที่จะเสิร์ฟอาหารเพื่อดูว่ามีอะไรบ้าง ผู้ดูแลก็ตะโกนว่าฉัน
Alex : He must have thought you were jumping the line. Hey, it’s your turn.
อเลคซ : (ฮี มัสท แฮฟว ธอท ยู เวอ จัมพิง เธอะ ไลน. เฮ, อิท,ส ยัวร์ เทิร์น)
คุณจะต้องคิดว่าคุณตัดหน้าแถว เฮ, ถึงตาคุณแล้ว
Jinta : Thank you. (Pointing to a dish) Uh …. What is this ?
จินทะ : (แธ็งค กิ้ว. (ทอยทิงทู อะ ดิข) อัม… ว็อท อิส ธิส)
ขอบคุณ (จุดวางจาน) อัม…นี่คืออะไร
Cook : This ? It’s clam chowder.
คุค    : (ธีส อิท’ส แคลม เชาเดอะ)
นี่หรือ มันก็คือ ซุปข้นๆ ใส่หอย
Jinta : What’s it made of ?
จินทะ : (ว็อท,ส อิท เมด ออฟ)
มันทำมาจากอะไร
Cook : (Looking annoyed) Um …. It’s made of clams and
vegetables. Now make up your mind. There’s a long line after you.
คุค    : ((ลุคคิง อะนอยด) อัม… อิท’ส เมด ออฟ แคลมส แอนด
เวจจิทะเบิล. นาว เมค อัพ ยัวร์ ไมด. แธ,ส อะ ลอง ไลน์ อาฟเทอะ ยู)
(มองดูอย่างข้น) มันทำมาจากหอยและผัก ตอนนี้คุณควรตัดสินใจได้แล้ว เพราะแถวหลังจากคุณยาวแล้ว
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 3,898 times, 1 visits today)