บทสนทนาภาษาอังกฤษในการสอบถามทางไปที่ต่าง ๆ

หากเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเอง ไม่พึ่งทัวร์ มันมีความสนุกอยู่อย่างหนึ่งคือ การหาทางไปในสถานที่ ๆ เราอยากจะไป ซึ่งเราจะต้องสอบถามจากคนในพื้นที่ เพื่อจะได้ไปยังจุดหมายปลายทางได้ หรือในบางครั้ง เราอาจจะเจอชาวต่างชาติเข้ามาสอบถามเส้นทางไปที่ต่าง ๆ เราก็จะต้องตอบให้เค้าไปยังจุดหมายปลายทางให้ได้ วันนี้เรามีประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามเส้นทางการไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกพูดกันค่ะ

สอบถามเส้นทางไปสถานที่ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ

A:    What street is the local library on?
(ห้องสมุดของเมืองนี้อยู่ถนนอะไร)
B:    I don’t know.
(ฉันก็ไม่ทราบ)
A:    How can I find out?
(ฉันจะทราบได้อย่างไรล่ะ)
B:    Why don’t you ask a policeman?
(ทำไมไม่ถามตำรวจล่ะ)
ประโยคคำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ในสถานการณ์การสอบถามเส้นทาง
Why don’t you ask a policeman?
your friend                            เพื่อนของคุณ                       Why don’t you ask your friend?
the bus driver                      คนขับรถประจำทาง            Why don’t you ask the bus driver?
the conductor                      กระเป๋ารถประจำทาง           Why don’t you ask the conductor?
that man over there          คนที่ยืนอยู่นั้น                      Why don’t you ask that man over there?
the owner of that store    เจ้าของร้านนั้น                     Why don’t you ask the owner of that store?
Where is it?
มันอยู่ที่ไหน
How can I find out where it is?
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามันอยู่ที่ไหน
Where’s the post office?
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหน
How can I find out where the post office is?
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหน
Where’s it located?
มันตั้งอยู่ที่ไหน
How can I find out where it’s located?
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า มันตั้งอยู่ที่ไหน
What street is it on?
มันอยู่ถนนอะไร
How can I find out what street it’s on?
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า มันอยู่ถนนอะไร

(Visited 322 times, 1 visits today)