พูดภาษาอังกฤษหัวข้อการถูกปฏิเสธใบสมัครเรียน

ในชีวิตการเรียนเป็นช่วงที่มีทั้งความสุข และความพยายาม เมื่อต้องอยู่ในช่วงที่ต้องขึ้นชั้นใหม่ หรือต้องสมัครเรียนในที่อื่น ก็ต้องมีการส่งใบสมัครเพื่อขอเข้ารับคัดเลือกต่อไป ซึ่งก็มีทั้งคนที่ผ่านการคัดเลือก และไม่ผ่านการคัดเลือก จึงต้องมีคนที่ดีใจ และคนเสียใจ วันนี้เรามีตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธใบสมัครเรียน และประโยคเกี่ยวกับการกระตุ้นให้พยายามอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อน ๆ ได้ลองฝึกใช้ดูค่ะ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ : ใบสมัครโดนปฏิเสธ

A:    I understand his application was turned down.
ฉันทราบว่าใบสมัครของเขาถูกคว่ำไปแล้ว
B:    Who turned it down?
ใครคว่ำใบสมัครของเขา
A:    I think the college admissions committee.
ฉันคิดวาคณะกรรมการรับเข้าเรียน
B:    I’d advise him to try again.
ฉันจะแนะนำเขาให้พยายามอีกครั้ง

ลองเปลี่ยนประโยคคำพูดเกี่ยวกับการลองให้ทำอีกครั้งหนึ่ง
I’d advise him to try again.
ask                     ขอร้อง          I’d ask him to try again.
urge                  กระตุ้น           I’d urge him to try again.
force                บังคับ            I’d force him to try again.
instruct           สอน               I’d instruct him to try again.
persuade        ชักชวน          I’d persuadehim to try again.

ประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถูกมองข้าม หรือโดนปฏิเสธอื่น ๆ
They were looked over.
เขาถูกมองข้าม
Who looked them over?
ใครมองข้ามเขา
They were thrown away.
มันถูกโยนทิ้งไป
Who threw them away?
ใครโยนทิ้งไป
They were taken back.
มันถูกนำกลับมาอีก
Who took them back?
ใครนำมันกลับมา
They were used up.
มันถูกใช้หมดไปแล้ว
Who used them up?
ใครใช้มันหมด

(Visited 204 times, 1 visits today)