ภาษาอังกฤษในการใช้โทรศัพท์ รับสายให้คล่อง

หากเราไม่มีเพื่อนชาวต่างชาติ การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษอาจจะเกิดได้ยาก แต่หากเพื่อน ๆ ทำงานบริษัท เพื่อน ๆ อาจจะมีโอกาสในการรับโทรศัพท์จากลูกค้าชาวต่างชาติได้ เพราะในปัจจุบันนี้เราจะต้องติดต่อกับคนทั่วโลกกันมากขึ้น วันนี้เราจึงขอเสนอประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการรับโทรศัพท์ ประโยคสำคัญ ๆ ในการพูดโทรศัพท์ให้เพื่อน ๆ นำไปฝึกใช้ให้คล่องกันค่ะ

พูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการรับโทรศัพท์

ประโยคภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์

Hello. Who do you want to speak to?

สวัสดีค่ะ คุณต้องการคุยกับใครคะ

Hello, Ban-na Hotel. May I help you?

สวัสดีค่ะ โรงแรมบ้านนา มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ

Chanthra restaurant, Good afternoon. Could I help you?

ห้องอาหารจันทรา สวัสดีตอนบ่ายค่ะ มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ

การขอสายเพื่อจะคุยกับคนที่เราต้องการคุยด้วย

Hello, Is this Mon speaking?

สวัสดค่ะ นั่นมนพูดสายอยู่หรือเปล่า

Hello, May I speak to Nana, please?

สวัสดีค่ะ ฉันขอพูดกับนานะหน่อยค่ะ

Hello, Could I talk to John, please?

สวัสดีค่ะ ขอสายคุณจอห์นหน่อยค่ะ

Hello, I’d like to speak to Eric, please.

สวัสดีค่ะ ฉันต้องการพูดสายกับเอริคค่ะ

การบอกให้ถือสายรอสักครู่

Wait a second, please.

กรุณารอสักครู่นะคะ

Hold the line, please.

กรุณาถือสายรอสักครู่นะคะ

Wait for a few minutes, please.

กรุณารอสักครู่นะคะ

ถ้าเราอยากจะบอกว่า เรากำลังพูดอยู่

This is Manee speaking.

นี่มานีกำลังพูดอยู่ค่ะ

I am Choojai speaking.

ฉันชูใจพูดสายอยู่ค่ะ

Mana speaking.

มานะพูดครับ

การถามว่าใครเป็นผู้พูดสาย

Who’s calling, please?

นั่นใครพูดสายอยู่คะ

Who is it?

นั่นใครคะ

 

(Visited 27,647 times, 27 visits today)