พูดอังกฤษแสดงความเสียใจ เศร้าโศก ไม่มีความสุข หดหู่

ในชีวิตคนเราย่อมมีทั้งอารมณ์สนุก มีความสุข และโศกเศร้าเสียใจ ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป การแสดงออกด้วยการพูดว่าเราเสียใจ จึงเป็นเรื่องปกติ วันนี้เรามีประโยคภาษาอังกฤษที่เราสามารถใช้ในการแสดงอารมณ์โศกเศร้าเสียใจให้เพื่อนชาวต่างชาติของเราได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราได้ ลองมาดูกันนค่ะว่าเพื่อน ๆ จะพูดได้อย่างไรบ้าง

ประโยคภาษาอังกฤษแสดงความเศร้าเสียใจ

โครงสร้างประโยคแสดงความเศร้า เสียใจ ไม่มีความสุข

be sad                     about + v.ing / something        

He is sad about his cat’s death.

เค้ารู้สึกเศร้าเสียเใจกับการตายของแมวของเค้า

be unhappy          about + v.ing / something

They are unhappy about paying bills.

พวกเค้ารู้สึกไม่มีความสุขเกี่ยวกับการจ่ายค่าบิลต่าง ๆ

be depressed      about + v.ing / something

She is depressed about her salary.

เธอรู้สึกหดหู่เกี่ยวกับเงินเดือนของเธอ

feel bad                   about + v.ing / something

He feels bad about the news.

เขารู้สึกแย่กับข่าวนี้

สำนวนที่จะบอกคนอื่นว่าเราเศร้าและเสียใจ

I’m so sorry.                                                     ฉันเสียใจมาก

It’s such a shame.                                           มันแย่จังเลย

You have no idea how terrible I feel!    คุณไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกแย่แค่ไหน

I can’t tell you how sad I am!                    ฉันเสียใจมากจนบอกไม่ถูก

(Visited 52,692 times, 8 visits today)