สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ

วันนี้เรามาดูวิธีการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น ลองมาดูประโยคภาษาอังกฤษที่พูดคุยง่าย ๆ เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ กันค่ะ

พูดคุยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูกาล

A:    Today is the first day of spring.
วันนี้เป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ
B:    I didn’t realize it.
ฉันไม่ทราบเลย
A:    Aren’t you glad it’s here?
คุณดีใจไหมที่ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้ว
B:    I’m always glad when winter is over.
ฉันมักจะดีใจเมื่อฤดูหนาวมันหมดไป
ประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่ไว้พูดคุยเกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ
When is winter over?
ฤดูหนาวหมดเมื่อไร
It’s over about March twenty-first.
หมดประมาณวันที่ 21 มีนาคม
Are you glad then?
คุณดีใจไหมล่ะ
I’m always glad when winter is over.
ฉันจะดีใจก็ต่อเมื่อฤดูหนาวมันหมดไป
When is spring over?
ฤดูใบไม้ผลิหมดเมื่อไร
It’s over about June twenty-first.
หมดประมาณวันที่ 21 มิถุนายน
Are you sorry then?
คุณเสียใจไหมล่ะ
I’m always sorry when spring is over.
ฉันจะเสียใจเมื่อฤดูใบไม้ผลิหมดไป

(Visited 963 times, 1 visits today)