พูดว่า ฉันขอโทษ ฉันเสียใจ ในรูปแบบต่าง ๆ

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง การทำอะไรผิดไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากเรารู้จักขอโทษ และปรับปรุงตัวใหม่ การพูดขอโทษ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ดังนั้นคำ ๆ นี้ควรจะเป็นอีกหนึ่งคำที่ติดปากเอาไว้ จะได้ไม่มีเรื่องหมางใจกับคนอื่นได้ง่าย ๆ วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการพูดว่า “ฉันขอโทษ ฉันเสียใจ” มาฝากเพื่อน ๆ เพื่อใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ถือเป็นคลังความรู้ที่เพื่อน ๆ สามารถดึงออกมาใช้ได้ทุกสถานการณ์

ฉันขอโทษ ฉันเสียใจ พูดเป็นภาษาอังกฤษ

ฉันเสียใจ ฉันขอโทษ ภาษาอังกฤษ

I’m sorry.

ฉันขอโทษนะ

I’m so sorry!

ฉันขอโทษจริง ๆ

I’m extremely sorry.

ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้ง

I do apologize.

ฉันขออภัยกับสิ่งที่ทำลงไป

Please forgive me that.

โปรดให้อภัยฉันเถอะนะ

I must apologies for the mistake.

ฉันต้องขออภัยสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้

Forgive me.

ให้อภัยฉันเถอะ

Excuse me.

ขอโทษค่ะ (ใช้สำหรับการขอทางผ่าน เวลาเค้าขวางทางอยู่ก็ได้คะ)

Pardon me.

ขอโทษนะ

I am sorry to have kept you waiting so long.

ฉ้นขอโทษที่ทำให้คุณรอนานมาก

I’m sorry for having kept you waiting.

ฉันเสียใจที่ให้คุณรอ

I’m sorry for + V.ing

I’m sorry to + V.

I’m sorry to hear that you are sick.

ฉันเสียใจที่ได้ยินว่าคุณป่วยอยู่

I’m sorry for being late.

ฉันขอโทษที่มาสายนะคะ

I’m sorry to waste your time.

ฉันเสียใจที่ทำให้คุณเสียเวลา

Sorry to interrupt.

ขอโทษที่รบกวน

(Visited 12,839 times, 7 visits today)