พูดว่า ฉันขอโทษ ฉันเสียใจ ในรูปแบบต่าง ๆ

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง การทำอะไรผิดไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากเรารู้จักขอโทษ และปรับปรุงตัวใหม่ การพูดขอโทษ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ดังนั้นคำ ๆ นี้ควรจะเป็นอีกหนึ่งคำที่ติดปากเอาไว้ จะได้ไม่มีเรื่องหมางใจกับคนอื่นได้ง่าย ๆ วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการพูดว่า “ฉันขอโทษ ฉันเสียใจ” มาฝากเพื่อน ๆ เพื่อใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ถือเป็นคลังความรู้ที่เพื่อน ๆ สามารถดึงออกมาใช้ได้ทุกสถานการณ์

ฉันขอโทษ ฉันเสียใจ พูดเป็นภาษาอังกฤษ

ฉันเสียใจ ฉันขอโทษ ภาษาอังกฤษ

I’m sorry.

ฉันขอโทษนะ

I’m so sorry!

ฉันขอโทษจริง ๆ

I’m extremely sorry.

ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้ง

I do apologize.

ฉันขออภัยกับสิ่งที่ทำลงไป

Please forgive me that.

โปรดให้อภัยฉันเถอะนะ

I must apologies for the mistake.

ฉันต้องขออภัยสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้

Forgive me.

ให้อภัยฉันเถอะ

Excuse me.

ขอโทษค่ะ (ใช้สำหรับการขอทางผ่าน เวลาเค้าขวางทางอยู่ก็ได้คะ)

Pardon me.

ขอโทษนะ

I am sorry to have kept you waiting so long.

ฉ้นขอโทษที่ทำให้คุณรอนานมาก

I’m sorry for having kept you waiting.

ฉันเสียใจที่ให้คุณรอ

I’m sorry for + V.ing

I’m sorry to + V.

I’m sorry to hear that you are sick.

ฉันเสียใจที่ได้ยินว่าคุณป่วยอยู่

I’m sorry for being late.

ฉันขอโทษที่มาสายนะคะ

I’m sorry to waste your time.

ฉันเสียใจที่ทำให้คุณเสียเวลา

Sorry to interrupt.

ขอโทษที่รบกวน

(Visited 15,129 times, 14 visits today)