พูดภาษาอังกฤษเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

Terms of Delivery

A :   What quantities would you order ?

(ว้อท ควอนทิที้ส วู้ด ยู ออร์เดอร์)

คุณสั่งจำนวนเท่าไรครับ

B :   Can you make around 80,000 pieces in this mold ?

(แคน ยู เมค อะราว เอ้กตี้ตร้าวซึ่น พีสเส้ส อิน ธีส โมลด์)

ไม่ทราบว่าคุณสามารถทำแม่พิมพ์ให้ผลิตได้ 80,000 ชิ้น ได้ไหมครับ

A :   We’ve got only 50,000 pieces at the present time.

When do you need them ?

(วี’ฟ ก้อท โอนลี่ ฟิฟตี้ตร้าวซึ่น พี้สเส้ส แอ้ท เธอะ พรีเซ้น ไทม์ เว็น ดูยูนี้ด เธ็ม)

เราผลิตได้แค่ 50,000 ชิ้นในเวลานี้ คุณต้องการเมื่อไหร่ครับ

B :   Please rush this order.

(พลีส รัช ธีส ออร์เดอร์)

กรุณาเร่งสินค้าตัวนี้หน่อยครับ

A :   I’ll arrange to have them reach you in five days. Would that be satisfactory?

(ไอ‘ล อะเร้นจ์ ทู แฮฟว เธ็ม รีช ยู อิน ไฟ้ว เดย์ส วู้ด แธท บี แซททิสแฟคทอรี่)

ผมจะจัดเตรียมให้เร็วที่สุดประมาณ 5 วัน ไม่ทราบว่าคุณพอใจไหมครับ

B :   Good. You must deliver the goods in that time.

(กู้ด ยู มัส ดิลิเว่อร์ เธอะ กู้ดส อิน แธท ไทม์)

ดีครับ คุณต้องส่งสินค้าให้ได้ตามเวลานั้นนะครับ

A :   Don’t worry about it. We can come up with your order.

(โด้น วอรี่ อะเบ้าท์ อิท วี แคน คัม อัพ วิธ ยัวร์ ออร์เดอร์)

อย่างห่วงเลยครับ เราจะส่งสินค้าตามจำนวนที่คุณสั่งไว้อย่างเรียบร้อย

คำศัพท์

Come up with          ก่อให้เกิด

A :   What quantity do you have in mind ?

(ว้อท ควอนทิที้ ดู ยู แฮฟว อิน มายด์)

คุณคิดว่าคุณจะสั่งจำนวนเท่าไรครับ

B :   Thirty thousand dozen in five shipments.

(เทรอร์ตี้ ทร้าวซึ่น ดอร์เซ่น อิน ไฟว์ ชิ้ปเม้นท์)

สามหมื่นโหลในการส่ง 5 ครั้ง

A :   When do you want to start and how do you want it shipped ?

(เว็น ดู ยู ว้อนท์ ทู สตาร์ท แอนด์ ฮาว คู ยู ว้อน อิท ชิป)

คุณจะเริ่มสั่งเมื่อไหร่ และคุณต้องการให้ส่งแบบไหนไม่ทราบครับ

B :   Six thousand dozen each month for five months starting in July will be fine.

(ซิ้กส์ ทร้าวซึ่น ดอร์เซ่น อีช มั้นท์ ฟอร์ ไฟว์ มั้นท์ สตาร์ททิ้ง อิน จูไล วิล บี ไฟน์)

หกหมื่นโหลในแต่ละเดือนเป็นเวลา 5 เดือน และเริ่มในเดือนกรกฎาคมครับ

A :   In October, the production line is very busy. So, if we could ship 3,000 dozen in October, then we’ll make it up by sending 9,000 dozens in November.

(อิน อ๊อกโทเบอร์ เธอะ โปรดักชั่น ไลน์ อีส เวรี่ บี้ซี่ โซ อีฟ วี คู้ด ชิ้พ ทรีต้าวซึ่น โดเซ่น อิน อ๊อกโทเบอร์ เธน วี’ล เมค อิท อัพ บาย เซนดิ้ง ไนนทร้าวซึ่น โดเซ่นส อิน โนเว็มเบอร์)

ในเดือนตุลาคม สายการผลิตในจะยุ่งมากครับ จริงๆ แล้ว เราจัดส่งได้ ประมาณ 3,000 โหลในเดือนตุลาคม จากนั้นเราจะส่งที่เหลืออีก 9,000 โหลในเดือนพฤศจิกายนครับ

B :   Okay, but you’ve gotta be sure to meet it.

(โอเค บัท ยู’ฟ ก้อททา บี ชัวร์ ทู มีท อิท)

ตกลง แต่คุณต้องทำตามที่ตกลงกันไว้

คำศัพท์

Make up                   ทดแทน

round the clock       หามรุ่งหามค่ำ

supplier (n)              ตัวแทนผู้จัดส่ง

A :   (on the phone) Could we get them delivered by the end of this month ?

(ออน เธอะ โฟน) คู้ด วี เก็ท เธ็ม ดีลิเวอร์ด บาย เธอะ เอน ออฟ ธีส มั้นท์)

(ขณะกำลังสนทนาทางโทรศัพท์) ไม่ทราบว่าคุณจะจัดส่งสินค้าได้ภายในสิ้นเดือนนี้ได้ไหมครับ

B :   It’s rather difficult… we have now a rush of orders and we are working round the clock.

(อิท’ส ราเทอร์ ดิฟฟิค้อล…วีแฮฟว นาว อะ รัช ออฟ ออร์เดอร์สแอนด์ วี อาร์ เวอร์กิ้ง เรานด์ เธอะ คล้อก)

มันคงจะยากหน่อยนะครับ เรามีใบสั่งเข้ามามากและเราก็ทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคํ่าแล้วครับ

A :   What is the present lead time, then ?

(ว้อท อีส เธอะ พรีเซ้น ลี้ด ไทม์ เธ็น)

งั้นคุณคิดว่าจะส่งได้เมื่อไหร่ครับ

B :   I’m afraid it’ll be about four to six months. If you need immediate shipment, you’ll have to check stocks of other manufacturers.

(ไอ’ม อะเฟรด อิท’ล บี อะเบ้าท์ โฟร์ ทู ซิ้กส์ มั้นท์ส อีฟ ยู นี้ด อิมมิเดียด ชิพเม้นท์ ยู’ล แฮฟว ทู เช็ค สต็อคส ออฟ อาร์เทอร์ แมนูแฟคเจอร์ส์)

ผมเกรงว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ถ้าคุณต้องการสินค้าด่วนคุณลองตรวจสอบดูจากโรงงานอื่นครับ

A :   I see. We’ll find another supplier.

(ไอ ซี วี’ล ไฟนด์ อะน้าเทอร์ ชัพพลายเออร์)

เข้าใจครับ เราจะลองหาตัวแทนเจ้าอื่นครับ

B :   Please understand that immediate shipment after an order is not possible.

(พลีส อันเดอร์สแตน แธท อิมมิเดียด ชิพเม้นท์ อ้าพเตอร์ แอน ออร์เดอร์ อีส น้อท พ้อสสิเบิ้ล)

โปรดเข้าใจด้วยว่านั้นเป็นการขนส่งสินค้าที่เร่งด่วนมาก เราจัดส่งให้ไม่ได้จริงๆ

A :    (on the phone) How long will it take to get the sample?

(ออน เธอะ โฟน) ฮาว ลอง วิล อิท เทค ทู เก็ท เธอะ แซมเพิ้ล (ขณะที่กำลังสนทนาทางโทรศัพท์) จะใช้เวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้ของตัวอย่าง

B :   It’ll take about 30 days to send it by ship.

(อิท’ล เทค อะเบ้าท์ เทรอตี้ เดย์ส ทู เซนด์ อิท บาย ชิ้พ)

ประมาณ 30 วันในการนำส่งทางเรือครับ

A :   It’s too late.

(อิท’ส ทู เลท)

ช้าเกินไปครับ

B :   Then I’ll have it rushed off to you by air.

(เซน ไอ’ล แฮฟว อิท รัชด ออฟ ทู ยู บาย แอร์)

งั้นผมจะส่งให้คุณทางอากาศนะครับ

A :    That would be better.

(แธท วู้ด บี เบ็ทเทอร์)

นั้นคงจะดีกว่าครับ

B :   How soon can you give me the order details ?

(ฮาว ซูน แคน ยู กีฟ มี เธอะ ออร์เดอร์ ดีเทลส)

เร็วแค่ไหนที่คุณจะส่งใบสั่งสินค้า

A :   When I receive the sample, I’ll send you the purchase order.

(เว็น ไอ รีซีพ เธอะ แซมเพิ้ล ไอ’ล เซน ยู เธอะ เพอร์เชส ออร์เดอร์) เมื่อผมได้รับสินค้าตัวอย่าง ผมจะส่งใบสั่งซื้อครับ

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   When can you deliver the goods ?

(เวน แคน ยู ดิลิเวอร์ เธอะ กู้ดส)

คุณจะส่งสินค้าได้เมื่อไหร่ครับ

B :   Within 3 months upon arrival of your L/C.

(วิทธิน ทรี มั้นท์ส อัพพอน อะไรฟวัล ออฟ ยัวร์ แอล ซี)

ภายในสามเดือนขึ้นอยู่กับแอล ซีครับ

A :   Do you have SM-3s in stock ?

(ดู ยู แฮฟว เอส เอ็ม ทรี เอส อิน สต็อค)

คุณมี SM-3s ในสต็อคไหมครับ

B :   Yes. We always try to keep an adequate stock.

(เยส วี ออลเวย์ส ทราย ทู คีพ แอน แอ้ดดิเควท สต็อค)

มีครับ เราพยายามที่จะเก็บสินค้าในสต็อคให้เพียงพอครับ

A :    Can you fill this order ?

(แคน ยู ฟิล ธีส ออร์เดอร์)

คุณช่วยจดรายการสินค้าเพิ่มหน่อยครับ

B :   Yes, we have enough stocks to supply you.

(เยส วี แฮฟว อีน้าฟ สตีอคส ทู ซัพพลาย ยู)

ครับ เรามีสินค้าพอเพียงในคลังไว้สำหรับถูกค้าครับ

A :   I’m afraid I’ll have to reconsider the order.

(ไอ’ม อะเฟรด ไอ’ล แฮฟว ทู รีคอนซิเดอร์ เธอะ ออร์เดอร์)

ผมเกรงว่าผมต้องพิจารณาในการสั่งสินค้าอีกทีครับ

B :   Why do you say so ?

(วาย ดู ยู เซย โซ)

ทำไมคุณถึงกล่าวเช่นนั้นครับ

rush off                    รีบเร่ง

purchase order        ใบสั่งสินค้า

keep on                   ดำเนินต่อไป

stock (n)                  คลังสินค้า

fill the order             เพิ่มเติมสินค้า

(Visited 42,748 times, 106 visits today)