ฝึกพูดสำนวน goes without saying:บางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วโดยไม่ต้องพูดอีก

Mary’s an excellent student.  It goes without saying that her parents are very proud of her.
(แมรี่เป็นนักเรียนที่เรียนดีมาก ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าพ่อแม่ของเธอจะต้องภูมิใจในตัวเธอมาก)
It goes without saying that we must study hard.
(เป็นความจริงที่เราต้องเรียนหนัก)
It goes without saying that haste makes waste.
(เป็นความจริงที่ว่าความรีบร้อนทำให้เกิดความเสียหาย)
It goes without saying that a penny saved is a penny earned.
(เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าหนึ่งเพ็นนี ที่ประหยัดได้คือหนึ่งเพ็นนีที่หาได้)
It goes without saying that many hands make light work.
(เป็นความจริงที่ว่าหลายมือ ช่วยให้งานเบา)
It goes without saying that you’re as old as you feel.
(เป็นความจริงที่ว่าคุณจะแก่เหมือนกับที่คุณรู้สึก)

(Visited 76 times, 1 visits today)