ฝึกพูดสำนวน every other:สับเปลี่ยน เว้นเป็นระยะ

This class meets every other day, not every day.
(ชั้นเรียนนี้เรียนวันเว้นวัน, ไม่เรียนทุกวัน)
Let’s do without lunch every other day.
(พวกเราทานอาหารเที่ยงเว้นวันกันเถอะ)
Let’s go walk to work every other day.
(พวกเราเดินไปทำงานวันเว้นวันกันเถอะ)
Let’s go library every other day.
(พวกเราไปห้องสมุดวันเว้นวันกันเถอะ)
Let’s play golf every other day.
(พวกเราเล่นกอล์ฟวันเว้นวันกันเถอะ)
Let’s study together every other day.
(พวกเรามาเรียนร่วมกันวันเว้นวันกันเถอะ)
Let’s practice French every other day.
(พวกเรามาฝึกภาษาฝรั่งเศสสลับวันกันเถอะ)
Let’s go swimming every other day.
(พวกเราไปว่ายน้ำวันเว้นวันกันเถอะ)

(Visited 66 times, 1 visits today)