ฝึกพูดสำนวนอังกฤษในหมวดตัว I ให้ภาษาอังกฤษเก๋มากขึ้น

** inquire for = ask to see, ask if something is available; ถามถึง, ไต่ถาม, ถามหา
While you were out, your fiance rang up inquiring for you.
ตอนที่คุณไม่อยู่คู่หมั้นของคุณได้โทรมาหาคุณ
Would you mind stopping at my house and inquiring for my sun glasses ?
คุณจะกรุณาแวะที่บ้านของฉันและถามหาแว่นตากันแดดให้ฉันหน่อยได้ ไหม?

** intend for = wish somebody to have or receive something; เจตนา, ตั้งใจ, มุ่งหมาย, ตั้งใจเอาไว้ให้
These new cooking pots and pans are intended for your mother.
หม้อและกะทะชุดใหม่นี้ ฉันตั้งใจเอาไว้ให้คุณแม่ของคุณ
The message did not reach the girl for whom it was intended.
ข่าวสารของฉันไม่ถึงหญิงสาวคนที่ฉันตั้งใจจะให้เธอทราบ

** interfere with = disturb, attack, be an obstacle to; ยุ่ง, แทรกแซง, ยื่นมือเข้าไป
Who’s been interfering with my working desk ?
ใครมายุ่งที่โต๊ะทำงานของฉันนี่ ?
Nothing must be allowed to interfere with our search for the fact.
ไม่ควรจะให้มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องกับการค้นหาความจริงได้

** invest in = put money in, buy or acquire; ให้, ซื้อ, เอาเงินออกหาดอกเบี้ย
How much did you invest in that car ?
คุณซื้อรถคันนั้นมาในราคาเท่าใด ?
I’ve decided to invest in a ring for my girl-friend.
ฉันตัดสินใจที่จะซื้อแหวนให้แฟนสาวของฉัน

** iron something out = solve, resolve; แก้, ระงับข้อขัดแย้ง
Have they managed to iron out their differences of opinion ?
คุณเตรียมแก้ไขในความคิคที่แตกต่างกันหรือไม่ ?
There are few problems that can’t be ironed out, if people are prepared to talk about them.
มีปัญหาสองสามประการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากประชาชนเตรียมที่จะนำขึ้นมาพูด

** involve in = cause to be mixed up in; หมกมุ่น, ยุ่งเกี่ยว, พัวพัน
I don’t want to get involve in your personal affairs.
ฉันไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของคุณ
Four vehicles were involved in an accident.
เกิดอุบัติเหตุรถสี่คันชนกัน
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 832 times, 1 visits today)