ประโยคให้กำลังใจ ให้ตัวเองมีความสุข ภาษาอังกฤษ

คงไม่มีใครที่มีความสุขอยู่ตลอด และเช่นเดียวกันกับที่ไม่มีใครที่จะทุกข์ตลอดไป แต่จะทำอย่างไรให้เรามีความสุขมากที่สุดล่ะ การให้กำลังตัวเอง และกำลังใจผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งคำพูดเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้เช่นกัน วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ประโยคให้กำลังใจกับตัวเอง หรือจะให้กำลังใจผู้อื่นก็ได้ เพื่อให้เราและผู้อื่นมีความสุข พร้อมจะฝ่าฟันและก้าวเดินต่อไปในชีวิตกันค่ะ

ประโยคให้กำลังใจภาษาอังกฤษ

ประโยคให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ

There is only one person who could ever make you happy, and that person is you. – David Burns, Intimate Connections

มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้คุณมีความสุขได้ และคน ๆ นั้นก็คือ คุณ

Believe you can and you’re halfway there  – Theodore Roosevelt

เชื่อในความสามารถของคุณ ก็เหมือนกับว่าคุณทำสำเร็จมาแล้วครึ่งทาง

Whether you think you can or think you can’t, you’re right. – Henry Ford

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้ หรือคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็ถูกต้องเช่นกัน (แล้วเราจะคิดว่าเราทำไม่ได้ทำไมล่ะ)

The only way on earth to multiply happiness is to divide it. – Paul Scherer

ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้นนั้นก็คือ ให้แบ่งความสุขนั้น (แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้ ยิ่งสุขเยอะ)

We don’t meet people by accident, they are meant to cross our path for a reason

เราไม่ได้เจอใครด้วยเหตุบังเอิญ มันหมายถึงการมาบรรจบกันเพื่อเหตุผลอะไรสักอย่าง

Life is too short to stress yourself with people who don’t deserve it – Leilockheart

ชีวิตมันสั้นเกินกว่าการทำให้ตัวเองเครียดกับคนที่ไม่สมควรได้รับมัน

No man is happy who does not think himself so. – Publilius Syrus

ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีความสุข ถ้าคนนั้นไม่คิดได้ด้วยตัวเอง

Never let the things you want make you forget the things you have

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณต้องการ ทำให้คุณลืมในสิ่งที่คุณมี

The moment you’re ready to quit is usually the moment right before the miracle happens.

ช่วงเวลาที่คุณพร้อมจะยอมแพ้ มักจะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น

Happiness depends upon ourselves. – Aristotle

ความสุขมันขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

(Visited 43,527 times, 12 visits today)