การใช้กริยาช่วย should ในประโยคต่างๆ

หลายคนคงจะเคยเห็นกริยาช่วย should ในหลายรูปแบบ วันนี้เราขอเสนอวิธีการใช้ should ในประโยครูปแบบต่าง ๆ กันค่ะ

I should go home now ฉันควรกลับบ้านแล้ว

 

ประโยคบอกเล่า วาง should ไว้หลังประธาน แล้วตามด้วยกริยาแท้ช่องที่ 1  

She should work hard.
หล่อนควรที่จะทำงานหนัก

We should eat vegetable.
พวกเราควรจะกินผักกันนะ

We should exercise every day.
พวกเราควรจะออกกำลังกายทุกวัน

We should take the shoes off.
พวกเราควรที่จะถอดรองเท้า

I should go home now.
ฉันควรจะกลับบ้านแล้วตอนนี้

ประโยคปฏิเสธให้เติม not ข้างหลัง should  เราสามารถย่อ should not เป็น shouldn’t

She should not work hard.
หล่อนไม่ควรที่จะทำงานหนัก

We should not eat vegetable.
พวกเราไม่ควรจะกินผัก

We should not exercise every day.
พวกเราไม่ควรจะออกกำลังกายทุกวัน

We should not take the shoes off.
พวกเราไม่ควรที่จะถอดรองเท้า

We should not grow many trees to save the world.
พวกเราไม่ควรที่จะปลูกต้นไม้จำนวนมากเพื่อที่จะรักษาโลกใบนี้

ประโยคคำถาม ให้วาง should ไว้หน้าประโยค

Should she work hard?
หล่อนควรที่จะทำงานหนักใช่ไหม

Should we eat vegetable?
พวกเราควรจะกินผักใช่ไหม

Should we exercise every day?
พวกเราควรจะออกกำลังกายทุกวันใช่ไหม

Should we take the shoes off?
พวกเราควรที่จะถอดรองเท้าใช่ไหม

Should we grow many trees to save the world?
พวกเราควรที่จะปลูกต้นไม้จำนวนมากเพื่อที่จะรักษาโลกใบนี้ใช่ไหม

(Visited 4,498 times, 11 visits today)