ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ คุณทำอย่างนี้ทุกวันหรือ

เพื่อน ๆ สามารถนำประโยคภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้ไปลองถามเพื่อนคนอื่น ๆ ว่าคุณทำอย่างนั้น คุณทำอย่างนี้ทุกวันเหรอ หรือจะถามว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้ในตอนนี้อยู่ใช่มั้ย ถือว่าเป็นการพูดสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ที่ไว้พูดคุยกันได้เรื่อง ๆ ลองมาดูกันค่ะ

คุณสอนหนังสือทุกวันหรือ ในภาษาอังกฤษ

A:    Does Mr. Taylor teach every day?
คุณเทเลอร์สอนทุกวันหรือ
B:    No.  Only Monday, Wednesday, and Friday.
เปล่า สอนเฉพาะวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์
A:    Is Mr. Taylor teaching right now?
ขณะนี้คุณเทเลอร์กำลังสอนหรือเปล่า
B:    No.  He isn’t.  He’s working in his office.
เปล่า เขากำลังทำงานอยู่ในห้อง

จากประโยคข้างต้น เราสามารถเรียนรู้การตอบคำถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้โดยการใช้ Present Continuous tense ได้ง่าย ๆ ดังนี้
He’s working in his office.
reading                               กำลังอ่าน                   He’s reading in his office.
in the dining room        ในห้องอาหาร            He’s in the dining room.
writing                               กำลังเขียน                 He’s writing in his office.
in the library                   ในห้องสมุด                He’s in the library.
looking for books         กำลังหาหนังสือ        He’s looking for books.
ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบอื่น ๆ
Does Mr. Taylor teach every day?
คุณเทเลอร์สอนหนังสือทุกวันหรือ
He teaches on Monday.
เขาสอนวันจันทร์
Does Mr. Taylor write every day?
คุณเทเลอร์เขียนหนังสือทุกวันหรือ
He writes on Tuesday.
เขาเขียนหนังสือในวันอังคาร
Does Mr. Taylor drive every day?
คุณเทเลอร์ขับรถทุกวันหรือ
He drives on Wednesday.
เขาขับรถในวันพุธ
Does Mr. Taylor practice every day?
คุณเทเลอร์ฝึกหัดทุกวันหรือ
He practices on Thursday.
เขาฝึกหัดในวันพฤหัสบดี

(Visited 334 times, 1 visits today)