จดหมายถึงเพื่อนที่ประสบความผิดหวัง(letter to a friend who has met with a Disappoint­ment)

86 Petchburi Road

Bangkok

July 16, 2012

Dear Chaloke:

     I was extremely sorry to learn of your disappointment. It was indeed hard luck as you were so near to get the job you wanted, In my view, you had worked hard and really deserved success,

     Please forget it and have another try. That is the only proper thing to do for the time being.

     I understand that luck will side with you again soon, so don t be depressed about this matter.

     Hoping to sec you some time next week.

Very sincerely yours,

Prapon

คำศัพท์ที่ควรทราบ

met with  – ประสบ

disappointment – ความผิดหวัง

extremely – อย่างเหลือล้น

learn of – ทราบถึง

indeed – อย่างแท้จริง

hard        – ราย

luck – โชค

near        – ใกล้

getting – ได้รับ

job – งาน, ตำแหน่ง

really – อย่างแท้จริง

deserved        – สมควร

success  – ความสำเร็จ

forget – ลืม

another – อีกครั้งหนึ่ง

try – ความพยายาม

proper – เหมาะสม

side – เข้าข้าง

depressed – เศร้าใจ

matter – เรื่องราว

sometime – ระหว่าง

Expressions ที่ควรจดจำ

to be extremely sorry to… – เสียใจอย่างเหลือล้น…

to be terribly (awfully) sorry to… – เสียใจอย่างเหลือล้น..

to learn of=to hear of=to know of = ทราบถึง,ได้ยินถึง, รู้ถึง

to be very hard luck – โชคไม่ดี

to be very unfortunate – โชคไม่ดี

to be so near to get – เกือบจะได้รับ…อยู่แล้ว

to be so close to obtain – เกือบจะได้รับ…อยู่แล้ว

to deserve success – สมควรได้รับความสำเร็จ

to be worthy of success – สมควรแก่ความสำเร็จ

to have a right to success – สมควรแก่การที่จะสำเร็จ

to be the only proper thing to do – เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะทำ

to be the only sensible thing to do – เป็นสิ่งที่เหมาะแก่เหตุที่จะทำ

luck will side with you – โชคเข้าข้างคุณ

luck will be on your side – โชคเข้าข้างคุณ

don’t be depressed about – อย่าเศร้าโศกด้วยเรื่อง…

don’t be in low spirit concerning – อย่าเศร้าโศกเกี่ยวกับเรื่อง… some time = at some indefinite time = ในระหว่าง

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๖ ถนนเพชรบุรี

กรุงเทพ ฯ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณโฉลก ที่รัก

     ผมมีความเสียใจอย่างเหลือล้นที่ได้ทราบถึงความผิดหวังของคุณ มันช่างโชคร้ายจริงๆ เพราะคุณเกือบจะได้งานที่คุณต้องการอยู่แล้ว ตามความคิดเห็นของผมนั้นคุณได้ทำงานหนักมาก แล้วก็คุณสมควรได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริง

     โปรดลืมมันเสียเถิดครับ แล้วก็ลองพยายามดูใหม่อีกครั้ง นั่นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะพึงกระทำในขณะนี้

     ผมเข้าใจว่าโชคจะเข้าข้างคุณในเร็วๆ นี้ ดังนั้นคุณก็อย่าเศร้าโศกถึงเรื่องนี้ไปเลย

     หวังว่าคงจะได้พบคุณในระหว่างสัปดาห์หน้า

ด้วยความจริงใจ

ประพันธ์

Reply (คำตอบ)

68 Sri Ayuthaya Road,

Bangkok

July 19, 2012

Dear Prapon:

     Thank you for your very kind letter. My disappointment was a great shock to me. It was I very unfortunate. Had it not been for force majeure, I would have got the job. It could not be helped, could it?

     Yes, I will forget it and have another try at another place I hope luck will side with me this time.

     Looking forward to see you next week.

Most sincerely yours,

Chaloke

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Great – ใหญ่หลวง

shock – การสะเทือนใจ

force majeure – เหตุสุดวิสัย

helped – ช่วย

another – อีก

place – สถานที่

Expressions ที่ควรจดจำ

to be a great shock to me – เป็นการสะเทือนใจอย่าง

ใหญ่หลวงแก่ผม

to be a sudden and violent disturbance of my mind – เป็นการสะเทือนอย่างฉับพลัน และรุนแรงต่อจิตใจของผม

it could not be helped – มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้

it could not be prevented – เป็นเรื่องป้องกันไม่ได้

I will forget it – ผมจะลืมมันเสีย

I will pass it into oblivion – ผมจะลืมมันเสีย

looking forward to see you  – กำลังคอยพบคุณด้วยความยินดี

expecting with pleasure to see you – คาดที่จะคอยพบคุณด้วยความยินดี

คำแปลเป็นภาษาไทย

๖๘ ถนนศรีอยุธยา

กรุงเทพ ฯ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณประพนธ์ ที่รัก

     ขอบคุณสำหรับจดหมายอันเปี่ยมไปด้วยความกรุณาของคุณ ความผิดหวังของผมเป็นการสะเทือนใจสำหรับผมอย่างใหญ่หลวง มันเป็นเรื่องโชคร้ายจริงๆ ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ผมก็คงได้งานทำแล้ว มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ใช่ไหมคุณ?

     ถูกละครับผมจะลืมมันเสีย แล้วก็ลองพยายามอีกครั้ง ณ ที่แห่งใหม่ ผมหวังว่า โชคคงเข้าข้างผมบ้างทีนี้

     กำลังคอยที่จะพบคุณในสัปดาห์หน้า

ด้วยความสุจริตใจ

โฉลก

(Visited 333 times, 1 visits today)