ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ฝึกพูดไว้ให้คล่อง

เวลาการพูดคุยสนทนากันกับเพื่อนใหม่ เราก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของตัวเองไปบ้าง เพื่อให้มีข้อมูลการคุยกัน แล้วถ้าเป็นเพื่อนฝรั่ง เราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อน ๆ ก็สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่เรานำเสนอในวันนี้ ลองมาดูกันค่ะว่า เราจะพูดประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแบบไหนได้บ้าง

ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ

การพูดคุยเรื่องชื่อ : Name

What is your name?    คุณชื่ออะไร
My name is _______.   ฉันชื่อ…………….

What is your surname / last name?   คุณนามสกุลอะไร
My surname / last name is _______.  นามสกุลของผมคือ……………….

Do you have a nickname?  คุณมีชื่อเล่นมั้ย
Yes, my nickname is _______  or No, I don’t.  มีค่ะ ชื่อเล่นของฉันคือ…………… หรือ ฉันไม่มีชื่อเล่นค่ะ

การพูดคุยเรื่องหน้าที่การงาน : Work & Occupation

What do you do?  คุณทำงานอะไร
I am a _______.  ฉันเป็น………………

Where do you work?  คุณทำงานที่ไหน
I work at _______.  ฉันทำงานที่…(บริษัท)…..

Do you like your job? คุณชอบงานของคุณมั้ย
Yes, I do. or No, I don’t.  ใช่ ฉันชอบ / ไม่ ฉันไม่ชอบ

Why do you like your job?  ทำไมคุณถึงชอบงานของคุณล่ะ
I like my job because _______.  ฉันชอบงานของฉัน เพราะ…………………..

การพูดคุยเกี่ยวกับสถานะการแต่งงาน : Marital Status

Are you married / single?  คุณแต่งงานแล้ว หรือคุณโสดหรือเปล่า
Yes, I am. or No I’m not.  ฉันแต่งงานแล้ว

Do you have a boyfriend / girlfriend?  คุณมีแฟนหรือยัง
Yes, I do. or No, I don’t. ฉันมีแฟนแล้ว, ไม่ ฉันยังไม่มีแฟน

What is your partner’s name? ภรรยา/สามีของคุณชื่ออะไร
My partner’s name is _______.  ภรรยา/สามีของฉันชื่อ……………….

การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว : Family

Do you have any children?  คุณมีลูกมั้ยคะ
Yes, I have _______ children. or No, I don’t  ใช่ ฉันมีลูก….คน หรือไม่มี

What are their names? ลูก ๆ ของคุณชื่ออะไร
Their names are _______.  พวกเขามีชื่อว่า………………

How many brothers and sister do you have? คุณมีพี่ชาย หรือพี่สาวกี่คน
I have _______ brothers and _______ sisters.  ฉันมีพี่ชาย…….คน และมีน้องสาว………คน

การพูดคุยเกี่ยวกับอายุ : Age

How old are you?   คุณอายุเท่าไหร่
I am _______ years old.  ฉันอายุ………..ปี

When is your birthday?  คุณเกิดวันที่เท่าไหร่
My birthday is on the __(date)___ of __(month)__.  ฉันเกิดวันที่………………….

Where were you born?  คุณเกิดที่ไหน
I was born in _______. ฉันเกิดที่…………………….

การพูดคุยเกี่ยวกับการติดต่อข้อมูล : Contact Information

Where are you from?  คุณมาจากไหน (ประเทศ/จังหวัด)
I am from _______.  ฉันมาจาก……………..

What is your address?  ที่อยู่คุณคือ?
My address is _______.  ที่อยู่ฉันคือ……………

What is your cell phone number? มือถือของคุณคืออะไร
My cell phone number is _______.  มือของฉันคือ…………………………

Do you live with your parents?  คุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่า
Yes, I do. or No, I don’t.  ใช่ ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ / ไม่ฉันไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่

Who do you live with?  คุณอาศัยอยู่กับใคร
I live with my _______. ฉันอาศัยอยู่กับ……………………..

Do you live in a house or an apartment?  คุณอาศัยอยู่ในบ้านหรืออพาร์ทเมนต์
I live in a/an _______. ฉันอาศัยใน……………………………..

การพูดคุยเกี่ยวกับความชอบ เวลาว่าง : Hobbie

What are your hobbies?  : งานอดิเรกของคุณคืออะไร

My hobbie is………………………..  งานอดิเรกของฉันคือ……………………

How many foreign languages do you speak?  : คุณพูดภาษาต่างประเทศได้กี่ภาษา

I speak …………….. foreign languages : ฉันพูดได้…………..ภาษา

What’s your favorite animal? : คุณชอบสัตว์อะไร

My favorite animal is …………………. สัตว์ที่ฉันชอบคือ………………………

 

(Visited 49,520 times, 67 visits today)