ถามว่าบ้านของคุณหลังไหนเป็นภาษาอังกฤษ และการบอกตำแหน่ง

เวลาเราไปซื้อของชิ้นใหญ่จนเราไม่สามารถนำกลับมาเองได้ เราก็มันจะใช้บริการการขนส่ง ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะวาดแผนที่ และตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งของบ้านของเรา วันนี้เรามีตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามว่าบ้านของคุณหลังไหน และแนวทางการตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งของบ้านของเพื่อน ๆ และการบอกลักษณะของบ้านว่าเป็นอย่างไร ลองมาฝึกภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ

บ้านของคุณหลังไหน ภาษาอังกฤษ

A:    Which house is your house?
บ้านของคุณหลังไหน
B:    Ours is the last one on the block.
บ้านของเราหลังสุดท้ายในบล็อคนี้
A:    Is yours the red one or the blue one?
ของคุณสีแดงหรือสีน้ำเงิน
B:    The blue one on the right side of the street.
สีน้ำเงินอยู่ด้านขวามือของถนน

การตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งของบ้านว่าอยู่ทิศทางไหน
Ours is the last one on the right side.
left                       ทางซ้ายมือ                      Ours is the last one on the left side.
next to last       ตัดจากสุดท้าย                Ours is next to last on the right side.
theirs                 ของเขาทั้งหลาย             theirs is the last one on the right side.
first                     แรก ที่หนึ่ง                        Ours is the first one on the right side.
other                  อื่นๆ ตรงข้าม                    Ours is the last one on the other side.

คำพูด หรือบทสนทนาอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้านในภาษาอังกฤษ
Our house is the last one.
Ours is the last one.
บ้านของเราหลังสุดท้าย
Their house is the last one.
Theirs is the last one.
บ้านของเขาทั้งหลายหลังสุดท้าย
Your books are the red ones.
Yours are the red ones.
หนังสือของคุณสีแดง
My books are the red ones.
Mine are the red ones.
หนังสือของฉันสีแดง
Her books are the red ones.
Hers are the red ones.
หนังสือของเขาผู้หญิงสีแดง

(Visited 350 times, 1 visits today)