การบอกราคาสินค้า ภาษาอังกฤษง่าย ๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า

เมื่อหลายวันก่อนแอดมินไปซื้อของ และได้พบว่าแม่ค้าไม่สามารถตอบราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นความเสียเปรียบในแง่การค้า เพราะหากฝรั่งเค้าไม่เข้าใจก็อาจจะทำให้เสียโอกาสในการขายของได้ วันนี้เราจึงมีประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อของ ขายของ การบอกราคาให้คุณพ่อค้าแม่ค้าได้ลองไปฝึกใช้ และเพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้เรื่องตัวเลขได้ที่นี่ค่ะ

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขาย

มาดูประโยคคำถามกันก่อนค่ะ ฝรั่งจะถามเราว่า

How much?  ฮาว มัช  แปลว่า เท่าไหร่

How much does it cost? ฮาว มัช ด๊าส อิท คอสท์ แปลว่า มันราคาเท่าไหร่ สินค้าชินนี้ราคาเท่าไหร่

ประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ How much does it cost to + (verb) เป็นการถามว่า สิ่งนั้นที่เราอยากจะได้หรืออยากจะทำนั้นมีราคาเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น

How much does it cost to repair my television?

ค่าบริการในการซ่อมทีวีมีราคาเท่าไหร่

How much would it cost to wash my car?

ค่าล้างรถราคาเท่าไหร่

นอกจากนี้ยังมีประโยคคำถามเกี่ยวกับราคาต่าง ๆ ได้อีกดังนี้

How much are the mangoes?

มะม่วงราคาเท่าไหร่ (ซื้อหลายลูก)

How much are those apples?

แอปเปิ้ลพวกนั้นราคาเท่าไหร่

How much is the pork?

เนื้อหมูขายยังไงจ๊ะ

แนวทางในการตอบคำถามในเรื่องของราคา

They are fifty bath a kilo.

มันมีราคากิโลกรัมละ 50 บาท

A bag of mangoes cost sixty baht.

มะม่วงถุงละ 60 บาท

ลองมาดูบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกราคาสินค้ากันค่ะ

A:    This briefcase costs fifty baht
กระเป่าเอกสารใบนี้ราคาห้าสิบบาท
B:    That’s fine.  I’ll take it.
ดีแล้ว ฉันจะเอาหนึ่งใบ
A:    Will there be anything else?
มีอะไรอีกไหม
B:    I don’t believe so, thank you
คงไม่มีหรอก ขอบคุณ
Substitution Drill:บทฝึกพูดเทียบแทน
This dinner ware costs two hundred baht .
dinner ware        เครื่องใช้ในการทานอาหาร

This kitchen item costs one hundred and fifty one baht.
kitchen item        เครื่องใช้ในครัว

This bhome furniture costs ten thousand baht.
home furniture        เครื่องแต่งบ้าน

This summer clothing costs ninety nine baht.
summer clothing    เสื้อผ้าฤดูร้อน

บทฝึกพูดเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษให้แตกต่างออกไป
What’s sixty-nine plus eight?
หกสิบเก้าเซ็นต์กับอีกแปดเซ็นต์เป็นเท่าไร
It’s seventy-seven.
เจ็ดสิบเจ็ดเซ็นต์
What’s ten fifty plus forty-nine?
สิบเหรียญห้าสิบเซ็นต์บวกกับสี่สิบเก้าเซ็นต์เป็นเท่าไร
It’s ten ninety-nine.
สิบเหรียญเก้าสิบเก้าเซ็นต์
What’s two seventy-five plus ten?
สองเหรียญเจ็ดสิบห้าเซ็นต์บวกสิบเซ็นต์เป็นเท่าไร
It’s two eighty-five.
สองเหรียญแปดสิบห้าเซ็นต์
What’s six thirty-nine plus twenty?
หกเหรียญสามสิบเก้าเซ็นต์บวกยี่สิบเซ็นต์เป็นเท่าไร
It’s six fifty-nine.
หกเหรียญห้าสิบเก้าเซ็นต์

(Visited 30,197 times, 39 visits today)