บทสนทนาเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียน

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อถามความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษา หรือความสามารถอื่น ๆ ซึ่งสามารถพูดได้ไม่ยากเลย ลองมาดูกันค่ะว่าเพื่อน ๆ จะพูดอย่างไรได้บ้าง

A:    Can you understand spoken English very well?
คุณเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษได้ดีไหม
B:    I can understand you; but most people speak too fast.
ฉันฟังคุณเข้าใจ แต่คนส่วนมากพูดเร็วเกินไป
A:    How about speaking?  can you carry on a conversation?
การพูดล่ะเป็นอย่างไง คุณร่วมสนทนาได้ไหม
B:    I’m really not very fluent yet.
ฉันยังไม่คล่องมากนักหรอก

คราวนี้มาลองพูดแบบอื่น ๆ กันค่ะ
can you carry on a conversation?                   คุณร่วมวงสนทนาได้ไหม
can you write a business letter?                        คุณเขียนจดหมายธุรกิจได้มั้ย

can you understand the radio programs?    คุณฟังโปรแกรมวิทยุได้มั้ย
can you read a simplified book?                      คุณอ่านหนังสือที่ทำให้ง่ายแล้วได้มั้ย
can you speak about a given topic?                คุณพูดในหัวข้อที่กำหนดให้ได้มั้ย
can you teach English to someone?                คุณสอนภาษาอังกฤษให้คนอื่นได้มั้ย

บทสนทนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษแบบอื่น ๆ
Can you speak?
คุณพูดได้ไหม
How about speaking.
การพูดล่ะเป็นอย่างไร
Can you write?
คุณเขียนได้ไหม
How about writing?
การเขียนล่ะเป็นอย่างไร
Can you read?
คุณอ่านได้ไหม
How about reading?
การอ่านล่ะเป็นอย่างไร
Can you follow it?
คุณฟังทันไหม
How about following it?
การฟังล่ะเป็นอย่างไร

(Visited 250 times, 1 visits today)