บทสนทนาภาษาอังกฤษในการจองตั๋วหนัง

Do you have any tickets for reserved seats left for the next performance?
(ดู ยู แฮฟว เอนนี่ ทิคคิทส ฟอ รีเซิร์ฟด ซีทส เลฟท ฟอ เธอะ เนคซ เพอฟอมมันซ)
คุณมีตั่วที่สำหรับจองที่นั่งทางซ้าย สำหรับการแสดงครั้งหน้าไหม
Jinta : Do you have any tickets for reserved seats left for the next performance ?
จินทะ : (ดู ยู แฮฟว เอนนี่ ทิคคิทส ฟอ รีเซิร์ฟด ซีทส เลฟท ฟอ เธอะ เนคซ เพอฟอมมันซ)
คุณมีตั๋วสำหรับจองที่นั่งทางซ้าย สำหรับการแสดงครั้งหน้าไหม
Box Office Woman : For tonight, all the tickets for reserved seats are sold out.
บอคซ ออฟฟิซ วูแมน: (ฟอ ทูไนท, ออล เธอะ ทิคคิทส ฟอ รีเซิร์ฟด ซีทส อา โซลด เอาท)
สำหรับคืนนี้ ตั๋วที่นั่งสำหรับจองนั้นขายหมดแล้ว
Jinta    : What a pity ! Then, is there any room for non-reserved seats?
จินทะ : (ว็อท อะ พิทที ! เธ็น, อิส แธ เอนนี่ รูม ฟอ นอน-รีเซิร์ฟด ซีทส)
ช่างน่าสงสารจริง ! มีที่นั่งสำหรับที่ไม่จองบ้างไหม
Box Office Woman : There’re still some left.
บอคซ ออฟฟิซ วูแมน: (แธ’อา สทิล ซัม เลฟท)
ยังคงมีอยู่ทางซ้ายนะคะ
Jinta    : Good. Two, please.
จินทะ : (กูด. ทู, พลีส)
ดี งั้นของสองที่
Box Office Woman : That’s $10. Thank you.
บอคซ ออฟฟิซ วูแมน: (แธ็ท,ส 10 ดอลละ. แธ็งค กิ้ว)
รวมสิบดอลล่าร์ ขอบคุณ
Jinta    : Are the tickets valid for all the performances on the day?
จินทะ : (อา เธอะ ทิคคิทส แวลลิด ฟอ ออล เธอะ เพอฟอมมันซ ออน เธอะ เดย์)
ตั๋วนี้จะใช้ดูในการแสดงตอนกลางวันได้ไหม
Box Office Woman : As far as the ones for non-reserved seats go, yes. But the next show is the last for tonight.
บอคซ ออฟฟิซ วูแมน: (อัส ฟาร์ อัส เธอะ วันส ฟอ นอน-รีเซิร์ฟด ซีทส โก, เยส. บัท เธอะ เนคซ โช อิส เธอะ ลาสท ฟอ ทูไนท)
อย่างไรก็ตามนี่ก็ได้ตั๋วสำหรับการไม่จองที่นั่ง แต่การแสดงรอบถัดไปคืนนี้เป็นรอบสุดท้าย
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 611 times, 1 visits today)