บทฝึกพูดสำนวน had better (‘d better):ควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

I’d better go now or I’ll be late for ciass.
(ฉันควรไปเดี๋ยวนี้ดีกว่า ถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะไปเรียนสาย)
I’d better go to the movies tonight.
(คืนนี้ฉันควรไปดูหนัง)
I’d better tell Jane what happened.
(ฉันควรบอกเจนในสิ่งที่เกิดขึ้น)
I’d better lose those papers.
(ฉันควรทิ้งหนังสือพิมพ์เหล่านั้น)
I’d better not fail the examination.
(ฉันไม่ควรสอบตก)
I’d better not forget to buy stamps.
(ฉันไม่ควรลืมซื้อแสตมป์)
I’d better eat supper now.
(ฉันควรทานอาหารว่างเดี๋ยวนี้)
I’d better sell my car.
(ฉันควรขายรถ)

(Visited 63 times, 1 visits today)