บทฝึกพูดสำนวน feel up to:รู้สึกมีความสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

I ought to go to Jane’s party, but I Just don’t feel up to it now.
(ฉันควรไปงานปาร์ตี้ของเจน, แต่ฉันรู้สึกไม่สามารถจะไปได้ในขณะนี้)
I don’t feel up to eating any dessert.
(ฉันไม่รู้สึกอยากทานของหวาน)
I don’t feel up to going to the concert.
(ฉันไม่อยากไปฟังดนตรีคอนเสิร์ท)
I don’t feel up to participating in the play.
(ฉันไม่อยากร่วมในการเล่นละคร)
I don’t feel up to giving a speech today.
(ฉันไม่อยากกล่าวคำปราศรัยในวันนี้)
I don’t feel up to driving to Chicago.
(ฉันไม่อยากขับรถไปชิคาโก้)
I don’t feel up to arguing with my wife.
(ฉันไม่อยากเถียงกับภรรยาของฉัน)
I don’t feel up to playing bridge tonight.
(ฉันไม่อยากเล้นไพ่บริดจ์คืนนี้)

(Visited 62 times, 1 visits today)