นี่มันลดราคาไหม นี่มันราคาเท่าไหร่ พูดภาษาอังกฤษในการซื้อของ

Is this on sale? (อิท ธิส ออน เซล)

Jinta : I wonder what the price is. How much is it?
จินทะ : (ไอ วันเดอะ ว็อท เธอะ ไพรซ อิส. ฮาว มัช อิส อิท)
ฉันสงสัยราคาของมัน มันมีราคาเท่าไร
Clerk : That’s $29.99.
เคลิร์ค : (แธ็ท 29.99 ดอลละ)
ราคา 29.99 ดอลล่าร์
Jinta : Umm … is it on sale now ?
จินทะ : (อัม… อิส อิท ออน เซล นาว)
ตอนนี้มันลดราคาไหม
Clerk : No, it isn’t. You see, this one is of the new design for this year. It has just come in. It’s brand-new.
เคลิร์ค : (โน, อิท อิสซึ่น’ท. ยู ซี, ธิส วัน อิส ออฟ เธอะ นิว ดิไซน์ ฟอ ธิส เยียร์. อิท แฮส จัสท คัม อิน. อิท’ส แบรน-นิว)
ไม่ ไม่ลดราคา คุณมองอีกแบบหนึ่งที่ออกแบบในปีนี้ มันเพิ่งจะมาถึง มันเพิ่งมาใหม่
Jinta : I’m new from Japan, too. When will it go on sale?
จินทะ : (ไอ,ม นิว ฟรอม แจพแพน, ทู. เว็น วิล อิท โก ออน เซล)
ฉันเพิ่งมาจากญี่ปุ่นด้วย เมื่อไหร่มันจะลดราคา
Clerk : Well, we haven’t thought of it, but maybe in four months time.
เคลิร์ค : (เวล, วี แฮฟวึ่น’ท ธอท ออฟ อิท, บัท เมย์บี อิน โฟ มันธ ไทม) เออ เราไม่คิดว่ามันจะลดราคา แต่บางทีภายใน 4 เดือน
Jinta : Too late ! The season will be over then.
จินทะ : (ทู เลท ! เธอะ ซีซัน วิล บี โอทอะ เธ็น)
มันช้าเกินไป
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 236 times, 1 visits today)