นาฬิกาของคุณตรงหรือไม่ พูดคุยสอบถามเรื่องเวลา

หลาย ๆ คนชอบที่จะตั้งเวลาให้เร็วกว่าเดิม เพื่อกระตุ้นตัวเอง หรือบางคนอาจจะตั้งช้า เพื่อให้รู้สึกว่าเวลามันนานขึ้น ดังนั้นอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเวลา ที่เพื่อน ๆ อยากจะถามคุณ หรือไว้ถามเพื่อน ๆ ว่า นาฬิกาของคุณตรงหรือไม่ โดยวันนี้เราขอเสนอประโยคเหล่านี้ในหลายรูปแบบ เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ลองเอาไปฝึกใช้ถามคนอื่น และสามารถตอบได้ว่านาฬิกาของเราเร็ว หรือช้าเท่าไหร่อย่างไร

นาฬิกาตรงไหม ภาษาอังกฤษ

A:    Do you have the correct time?
(คุณมีเวลาที่ถูกต้องไหม)
B:    Yes.  It’s almost eight thirty.
(ถูกต้อง เกือบแปดโมงสามสิบแล้ว)
A:    Are you sure your watch is right?
(คุณแน่ใจไหมว่านาฬิกาของคุณตรง)
B:    It may be a few minutes slow.
(อาจจะเร็วไปสัก 2-3 นาที)
ตอบคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา
It’s almost eight thirty.
about                  ประมาณ                  It’s about eight thirty.
just about         ประมาณ                  It’s just about eight thirty.
around               ประมาณ                  It’s around eight thirty.
close to              ใกล้จะ                     It’s close to eight thirty.
nearly                 เกือบจะ                  It’s nearly eight thirty.

ฝึกพูดประโยคอื่น ๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของนาฬิกา
Are you sure your watch is right?
คุณแน่ใจไหมว่านาฬิกาของคุณตรง
Is your watch right?
นาฬิกาของคุณตรงไหม
Are you sure your watch is wrong?
คุณแน่ใจไหมว่านาฬิกาของคุณไม่ตรง
Is your watch wrong?
นาฬิกาของคุณไม่ตรงหรือ
Are you sure your watch is slow?
คุณแน่ใจไหมว่านาฬิกาของคุณช้า
Is your watch slow?
นาฬิกาของคุณช้าไปไหม
Are you sure your watch is fast?
คุณแน่ใจไหมว่านาฬิกาของคุณเร็วไป
Is your watch fast?
นาฬิกาของคุณเร็วไปไหม

(Visited 324 times, 1 visits today)