นั่นมันแน่อยู่แล้ว พูดด้วยประโยคภาษาอังกฤษ

That’s the way it is !
ตอนนี้มีเรื่อง ดับเบิล-ฟีเชอะ เข้าฉายอยู่
Margaret : What’s on now ? Is it a road show of some first-run film?

มาร์กาเร็ท : (ว็อท,ส ออน นาว อิส อิท อะ โรด โช ออฟ ซัม เฟิร์ท-รัน ฟิล์ม)
ตอนนี้มีเรื่องอะไรเข้า (ฉาย) อยู่
Jinta : It’s a shame it isn’t. A double-feature show of oldise is on now.
จินทะ : (อิท’ส อะ เชม อิท อิสซึ่น’ส. อะ ดับเบิล-ฟีเชอะ โช ออฟ โอดีซ อิส ออน นาว)
มันหน้าไม่อายเลย เรื่อง ดับเบิล-ฟีเชอะ ฉายอยู่ที่ โอดีซ
Margaret : The trouble with a double-feature is that the whole show takes just too long.
มาร์กาเร็ท : (เธอะ ทรัพเบิล วิธ อะ ดับเบิล-ฟีเชอะ อิส แธท เธอะ โฮล โช เทคส จัสท ทู ลอง)
ปัญหาของ ดับเบิล-ฟีเชอะ คือใช้เวลานาน (เข้านานไป)
Jinta : It happens. You can just skip the one you don’t like so much.
จินทะ : (อิท แฮพเพนส. ยู แคน จัสท สคิพ เธอะ วัน ยู โด้น’ท ไลค โซ มัช) แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว คุณข้ามมันไปเลย เมื่อคุณไม่ชอบมันเอามากๆ
Margaret : But when you actually start seeing it, you wouldn’t feel like skipping it.
มาร์กาเร็ท : (บัท เว็น ยู แอคชวลลิ สทาร์ท ซีอิง อิท, ยู วูดดึ่น’ท ฟีล ไลค สคิพพิง อิท)
แต่ ตามจริงเมื่อคุณเริ่มดูแล้ว คุณก็ไม่ชอบที่จะดูข้ามไป
Jinta : That’s the way it is !
จินทะ : (แธ็ท’ส เธอะ เวย์ อิท อิส)
นั่นมันแน่อยู่แล้ว
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 99 times, 1 visits today)