นับเลขภาษาอังกฤษ และชนิดของตัวเลข

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการนับเลขภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษในส่วนอื่น ๆ ต่อไป เพราะชีวิตคนเราต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อย เช่นกัน การบอกเวลา การบอกราคาสินค้า การบอกจำนวนต่าง ๆ ของสิ่งของ หรือการบอกวันที่ ลำดับที่ต่าง ๆ วันนี้เรามาเริ่มเรียนการนับเลข ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ชนิดตัวเลขในภาษาอังกฤษกันค่ะ

วิธีการนับเลขแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

ตัวเลขในภาษาอังกฤษมี 2 ชนิดคือ

  • ตัวเลขจำนวนนับ Cardinal Numbers  เช่น 1 (one), 2 (two), 3(three), 4(four)
  • ตัวเลขลำดับที่  Ordinal Numbers  เช่น 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 4th (fourth)

วิธีการใช้ตัวเลขแบบจำนวนนับ

  • ใช้นับสิ่งของ   เช่น   There are three apples in the basket.
  • ใช้บอกอายุ   เช่น   My son is thirteen years old.
  • ใช้บอกเบอร์โทรศัพท์  เช่น My mobile number is two-tw0-one-six-nine-six.
  • ใช้บอกปีพ.ศ. เช่น  He was born in nineteen eighty-five.
ตัวเลข นับเลขภาษาอังกฤษ
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred
101 one hundred and one
200 two hundred
1000 one thousand
1,000,000 one million
10,000,000 ten million

วิธีการใช้ตัวเลขแบบลำดับที่

หลักการง่าย ๆ คือ การเติม -th ไปที่ด้านหลังของตัวเลข แต่ก็มีตัวเลขบางตัวที่ต้องใช้คำเฉพาะ เช่น  the first – ลำดับที่หนึ่ง  the second – ลำดับที่สอง the third – ลำดับที่สาม

ใช้บอกวันที่ เช่น His birthday is on the 14th of April. (the fourteenth of april)

ใช้บอกลำดับขั้น เช่น Miami bull came second in the NBA league last year.

ใช้บอกชั้นของตึก เช่น Her room is on the nineth floor.

วิธีการเขียน คำอ่านลำดับตัวเลข
1st the first
2nd the second
3rd the third
4th the fourth
5th the fifth
6th the sixth
7th the seventh
8th the eighth
9th the ninth
10th the tenth
11th the eleventh
12th the twelfth
13th the thirteenth
14th the fourteenth
15th the fifteenth
16th the sixteenth
17th the seventeenth
18th the eighteenth
19th the nineteenth
20th the twentieth
21st the twenty-first
22nd the twenty-second
23rd the twenty-third
24th the twenty-fourth
25th the twenty-fifth
26th the twenty-sixth
27th the twenty-seventh
28th the twenty-eighth
29th the twenty-ninth
30th the thirtieth
40th the fortieth
50th the fiftieth
60th the sixtieth
70th the seventieth
80th the eightieth
90th the ninetieth
100th the hundredth
101st the hundred and first
1000th the thousandth
(Visited 13,614 times, 10 visits today)