สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลี้ยงแต่งงาน

วันนี้เรามาลองดูบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานเลี้ยงงานแต่งงาน ฮันนีมูน การจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ที่เพื่อน ๆ สามารถลองเอาไปฝึกพูด และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลองมาดูกันค่ะ

ประโยคสนทนาภาษาอักฤษการเกี่ยวกับงานแต่งงาน

At the Wedding Party
แอท เดอะ เว้ดดิง พ้าร์ที
ที่งานเลี้ยงแต่งงาน
A. CONVERSATION (บทสนทนา)
A: How come do you look so tired today? Have you got enough sleep last night? Would you like to take a rest for a while?
ฮาว คั้ม ดุ หยุ ลุ้ค โซ ไท้เอด ทูเด๊ย์? แหฟว์ หยุ ก้อท อีนั้ฟ สลี้พ ล้าซท์ ไหนท์? วูล์ด หยุ ไล้ค์ ถุ เท้ค-อะ เร้ซท์ ฟอร์- อะ ไหวล์?
ทำไมวันนี้คุณดูเหนื่อยเหลือเกิน? เมื่อคืนนี้นอนอิ่มไหม? คุณต้องการพักผ่อนสักครู่ไหม?
B: I really feel tired. I need some sleep very badly. Last night we went to the wedding party. We stayed up very late there, and returned home after two o’clock.
ไอ รี้แอลลี ฟี้ล ไท้เอด. ไอ นี้ด ซั้ม สลี้พ ฟ์เว้รี แบ๊ดลี. ล้าซท์ ไน้ท์ วี เว้นท์ ทู เดอะ เว้ดดิง พ้าร์ที. วี สเต๊ด์-อัพ ฟ์เว้รี เล้ท แด๊ร์, แอ่นด์ รีเทิ้ร์นด์ โฮ้ม อั้ฟเทอร์ ทู้ โอคล้อค
ผมรู้สึกเหนื่อยจริงๆ ผมต้องการนอนบ้างอย่างมากทีเดียว เมื่อคืนพวกเราไปงานแต่งงาน เราอยู่ที่นั่นจนดึก และกลับบ้านหลังตีสอง
A: Whose wedding party was it? And where did it take place?
ฮู้ซ เว้ดดิง พ้าร์ที ว้อซ-อิท? แอ่นด์ แว้ร ดิด อิท เท้ค เพล้ซ?
มันเป็นงานแต่งงานของใคร? และมันจัดขึ้นที่ไหน?
B: Well, the bride is the daughter of our good friends and neighbours. The party was held in one of the biggest hotels in the city.
เหวล, เดอะ ไบร๊ด์ อิซ เดอะ ด๊อเทอร์ ออฟ อ๊าวเออ์ กู๊ด เฟร้นด์ซ์ แอ่นด์ เน้เบอร์ซ์. เดอะ พ้าร์ที หวอซ เฮ้ลด์-อิน วั้น-ออฟ เดอะ บิ๊กเกซท์ โฮเท้ลซ์-อิน เตอะ ซิที
เอ… เจ้าสาวเป็นลูกสาวของเพื่อนและเพื่อนบ้านที่ดีของเรา งานเลี้ยงได้ถูกจัดขึ้นที่โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง
A: Who’s the lucky gentleman? I mean the groom.
ฮู้ซ์ เดอะ ลั้คค เจ๊นเทิลแมน? ไอ มี้น เดอะ กรู๊ม
ใครคือสุภาพบุรุษผู้โชคดี?
ผมหมายถึงเจ้าบ่าว
B: I don’t know him very well, but he works in a bank. The bride and the groom matched each other very well.
ไอ โด๊นท์ โน้ว์ ฮิม ฟ์เว้รี เว้ล, บัท ฮี เวิร์คส์-อิน อะ แบ๊งค. เดอะ ไบร๊ด์ แอ่นด์ เดอะ กรู๊ม แมทชท์  อี๊ช-อั๊ธเธอร์ ฟ์เว้รี เว้ล
ผมไม่รู้จักเขาดีมากนัก แต่เขาทำงานที่ธนาคาร เจ้าสาวและเจ้าบ่าวเหมาะสมกันมาก
A: Do you know where they will go on their honey¬moon?
ดุ หยุ โน้ว แว้ร์ เดย์ วิล โก๊ ออน แดร์ ฮั้นนีมูน?
คุณทราบไหมว่าเขาจะไปพักผ่อนหลังแต่งงานที่ไหน?
B: I don’t have any ideas. They don’t go on honey¬moons nowadays, I suppose.
ไอ โด๊นท์ แฮ้ฟว์ แอ๊นนี ไอเดี๊ยซ์. เดย์ โด๊นท์ โก๊ ออน ฮั้นนีมูนซ์ น้าวอะเดย์ซ์, ไอ ซัพโพ้ช
ผมไม่ทราบ ผมคิดเอาเองว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปพักผ่อนหลังแต่งงานกันแล้ว
A: Why not? Don’t they observe such practices any longer?
ว้าย น้อท? โด๊นท์ เดย์ ออบเซิร์ฟว์ ซั้ช แพร้คทิชเซซ แอ๊นนี ล้องเก๋อร์?
ทำไมล่ะ? เขาไม่ถือปฏิบัติเช่นนั้นอีกแล้วหรือ?
B: Well, I don’t think so. But if the party is taken place in a hotel, they’re normally provided with a honeymoon room free of charge. They can stay free for a night or two. It’s very convenient.
เหวล, ไอ โด๊นท์ ธิ้งค์ โซ้. บัท อิฟ เดอะ พ้าร์ที อิซ เท้คเคน เพล้ซ อิน-อะ โฮเท้ล, เดย์เออร์ น้อร์มอลลี โพรฟไว้ด์ วิธ อะ ฮันนีมูน รู้ม ฟรี้ ออฟ ช้าร์จ. เดย์ แคน สเต๊ย์ ฟรี้ ฟอร์ อะ ไน้ท์ ออร์ ทู้. อิทส์ ฟ์เว้รี คอนฟ์วี้เนียนท์
เอ…ผมไม่คิดเช่นนั้น แต่ถ้างานเลี้ยงถูกจัดขึ้นที่โรงแรม ตามปกติ เขาจะจัดห้องพักผ่อนหลังแต่งงานให้เปล่า เขาสามารถพักฟรีหนึ่งหรือสองคืน มันสะดวกมาก
A: I wish I could have had a wedding party again.
ไอ วิช ไอ คูล์ด แฮฟว์ แฮ้ด อะ เว้ดดิง พ้าร์ที อะเก๊น
ผมอยากมีงานเลี้ยงแต่งงานอีก
B: How could you say so?
ฮาว คูล์ด ยู เซ้ย์ โซ้?
คุณพูดอย่างนั้นได้ยังไง?
B. VOCABULARY (คำศัพท์)
How come        ฮาว คั้ม        ทำไม
sleep (n)            สลี้พ            นอน
rest (n)            เร้ซท์            พักผ่อน การพักผ่อน
take a rest (v)        เท้ค-อะ เร้ซท์     พักผ่อน
badly (adv)        แบ๊ดลี        อย่างมาก
party (n)            พ้าร์ที        งานเลี้ยง
wedding party (n)    เว้ดดิง พ้าร์ที     งานเลี้ยงแต่งงาน
take place (v)         เท้ค เพล้ซ        เกิดขึ้น
bride (n)            ไบร๊ด์            เจ้าสาว
groom (n)         กรู๊ม            เจ้าบ่าว
matched (v2)         แม้ทช์ท์        เหมาะกัน สมกัน เข้ากันได้
each other (pron)    อี๊ช-อั้ธเธอร์    กัน กันและกัน (ระหว่างสองคน) honeymoon (n)     ฮั้นนีมูน        ฮันนีมูน พักผ่อนหลังแต่งงาน nowadays (adv)     น้าวอะเดย์ซ์     ทุกวันนี้ หมู่นี้
I suppose         ไอ ซัพโฟ้ซ        ผมเดาเอาเอง
free of charge         ฟรี้ ออฟ ช้าร์จ     ไม่คิดเงิน ให้เปล่า
a night or two         อะ ไน้ท์ ออร์ ทู้ หนึ่งหรือสองคืน
convenient (adj)     คอนฟ์วี้เนียนท์     สะดวก
wish (v)            วิช            อยาก ปรารถนา
C. EXPRESSIONS TO REMEMBER
(ประโยคที่ควรจำ)
1. How come do you look so tired today?
ฮาว คั้ม ดุ หยุ ลุ้ค โซ้ ไท้เอด ทูเด๊ย์?
ทำไมวันนี้คุณดูเหนื่อยเหลือเกิน?
2. Have you got enough sleep last night?
แฮฟว์ หยุ ก้อท อีนั้ฟ สลี้พ ล้าซท์ ไหนท์?
เมื่อคืนนี้นอนอิ่มไหม?
3. Would you like to take a rest for a while?
วูล์ด หยุ ไล้ค์ ถุ เท้ค-อะ เร้ซท์ ฟอร์-อะ ไหวล์?
คุณต้องการพักผ่อนสักครู่ไหม?
4. I really feel tired.
ไอ รี้แอลลี ฟี้ล ไท้เอด
ผมรู้สึกเหนื่อยจริงๆ
5. I need some sleep very badly.
ไอ นี้ด ซั้ม สลี้พ ฟ์เว้รี แบ๊ดลี
ผมต้องการนอนบ้างอย่างมากเหลือเกิน
6. Last night we went to the wedding party.
ล้าซท์ ไนท์ วี เว้นท์ ทู เดอะ เว้ดดิง พ้าร์ที
เมื่อคืนพวกเราไปงานแต่งงาน
7. We stayed up very late there.
วี สเต๊ด์-อัพ ฟ์เว้รี เล้ท แด๊ร์
เราอยู่ที่นั่นจนดึก
8. We returned home after two o’clock.
วี รีเทิ้ร์นด์ โฮ้ม อั้ฟเทอร์ ทู้ โอคล้อค
เรากลับบ้านหลังตีสอง
9. Whose wedding party was it?
ฮู้ซ เว้ดดิง พ้าร์ที ว้อซ-อิท?
มันเป็นงานแต่งงานของใคร?
10. And where did it take place?
แอ่นด์ แว้ร์ ดิด อิท เท้ค เพล้ซ?
และมันจัดขึ้นที่ไหน?
11. The bride is the daughter of our good friends.
เดอะ ไบร๊ด์ อิซ เดอะ ด๊อเทอร์ ออฟ อ๊าวเออร์ กู๊ด เฟร้นด์ซ์
เจ้าสาวเป็นลูกสาวของเพื่อนที่ดีของเรา
12. The party was held in one of the biggest hotels in the city.
เดอะ พ้าร์ที หวอซ เฮ้ลด์-อิน วั้น-ออฟ เดอะ บิ๊กเกซท์ โฮเท้ลซ์-อิน เดอะ ซิที
งานเลี้ยงได้ถูกจัดขึ้นที่โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง
13. Who’s the lucky gentleman?
ฮู้ซ เดอะ ลั้คคี เจ๊นเทิลแมน?
ใครคือสุภาพบุรุษผู้โชคดี?
14. I don’t know him very well, but he works in a bank.
ไอ โด๊นท์- โน้ว ฮิม ฟ์เว้รี เว้ล, บัท ฮี เวิ้ร์คส์-อิน อะ แบ๊งค์
ผมไม่รู้จักเขาดีมากนัก แต่เขาทำงานที่ธนาคาร
15. The bride and groom matched each other very well.
เดอะ ไบร๊ด์ แอ่นด์ กรู๊ม แม้ทช์ท์ อี๊ช-อั้ธเธอร์ ฟ์เว้รี เว้ล
เจ้าสาวและเจ้าบ่าวเหมาะสมกันมาก
16. Do you know where they will go on their honey¬moon?
ดุ หยุ โน้ว แว้ร์ เดย์ วิล โก๊ ออน แดร์ ฮั้นนีหมูน?
คุณทราบไหมว่าเขาจะไปพักผ่อนหลังแต่งงานที่ไหน?
17. I don’t have any ideas.
ไอ โด๊นท์ แฮ้ฟว์ แอ๊นนี ไอเดี๊ยซ์
ผมไม่ทราบ
18. They don’t go on honeymoons nowadays, I suppose.
เดย์ โด๊นท์ โก๊ ออน ฮั้นนีมูนซ์ น้าวอะเดย์ซ์, ไอ ซัพโพ้ซ
ผมคิดเอาเองว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปพักผ่อนหลังการแต่งงานแล้ว
19. Don’t they observe such practices any longer?
โด๊นท์ เดย์ ออบเซิ้ร์ฟว์ ซั้ช แพร้คทิซเซซ แอ๊นนี ล้องเก๋อร์?
เขาไม่ถือปฏิบัติเช่นนั้นอีกแล้วหรือ?
20. I don’t think so.
ไอ โด๊นท์ ธิ้งค์ โซ้
ผมไม่คิดเช่นนั้น
21. I wish I could have had a wedding party again.
ไอ วิช ไอ คูลด์ แฮฟว์ แฮ้ด อะ เว้ดดิง พ้าร์ที อะเก๊น
ผมอยากมีงานเลี้ยงแต่งงานอีกครั้ง
22. How could you say so?
ฮาว คูล์ด ยู เซ้ย์ โซ้?
คุณพูดอย่างนั้นได้อย่างไร?
D. POINTS OF ATTENTION
(ประเด็นที่ควรสนใจ)
1. การออกเสียง ch/-sh เสียง – ch เหมือนเสียง ช ช้าง ในภาษาไทย แต่เสียง -sh ไม่มีในภาษาไทย มีเสียงกระแทกแรงกว่า ทั้งเมื่ออยู่ต้นและอยู่ท้าย แต่ในที่นี้ใช้แทนด้วย “ช” เหมือนกัน เมื่ออ่านจะต้องระวังและให้ถูกต้อง
Chair        แช้ร์
cheap        ชี้พ
check        เช้ค
child            ไช้ล์ด์
children        ชิลด์เรน
choose        ชู้ช
she            ชี้
shell            เช้ล
shore        ช้อร์
share        แช้ร์
sharp        ช้าร์พ
2. การใช้ each other/one another ทั้งสองมีความหมายเหมือนกัน แต่มีวิธีใช้ต่างกัน แปลว่า “กัน กันและกัน”
each other เป็น reflexive pronoun (สรรพนามสะท้อน) แปลว่า “กัน” ใช้สำหรับสองคน เช่นตัวอย่าง
1. The husband and wife love each other.
เดอะ ฮัซแบนด์ แอนด์ ไว้ฟ์ ลั้ฟ อี๊ช-อั้ธเธอร์
สามีและภรรยารักกัน
2. The two brothers hate each other.
เดอะ ทู้ บรั้ธเธอร์ซ์ เฮ้ท อี้ช-อั้ธเธอร์
พี่น้องสองคนเกลียดกัน
one another เป็น reflexive pronoun (สรรพนามสะท้อน) แปลว่า “กัน,, ใช้สำหรับหลายคน มากกว่าสองขึ้นไป เช่นตัวอย่าง
1. All students in class help one another.
อ๊อล สติ๊วเดนท์ซ์ อิน คล้าซ เฮ้ลพ์ วั้น-อะนัธเธอร์
นักเรียนทั้งหมดช่วยเหลือกัน
2. We’ve known one another for a long time.
วีฟว์ โน้น วั้น-อะนั้ธเธอร์ ฟอร์ อะ ล้อง ไท้ม์
พวกเรารู้จักกันมานานแล้ว
3. การใช้ wish/wish that ประโยคที่มี wish หรือ wish that เป็นประโยคเงื่อนไข เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างหนึ่ง แต่ต้องการให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง แปลว่า “อยาก” หรือ “ปรารถนา” มีวิธีใช้ดังนี้
3.1 เหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคต ในอนุประโยคหลัก จะมีคำแสดงเงื่อนไขคือ wish หรือ wish that ส่วนในอนุประโยคคำนามจะเป็นกริยาช่อง 2 และถ้าเป็นกริยา be จะเป็น were หมด ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ เช่น
1. They wish that they started their lesson today.
เดย์ วิช แดท เดย์ สต๊าร์ทเทด แดร์ เล้ซซัน ทูเด๊ย์
เขาอยากเริ่มเรียนวันนี้
2. wish that he became the Prime Minister.
ไอ วิช แดท ฮี บีเค้ม เดอะ ไพร้ม มิ้นนิซเทอร์
ผมอยากให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรี
3. wish I were rich.
ไอ วิช ไอ เวอร์ ริช
ผมอยากรวย
3.2 เหตุการณ์ผ่านมาแล้วในอดีต ในอนุประโยคหลักจะมีคำแสดงเงื่อนไข wish หรือ wish that ส่วนกริยาในอนุประโยคคำนามจะต้องเป็นอดีตกาลสมบูรณ์ และถ้าเป็นกริยาช่วย จะเป็นอดีตกาลของกริยาช่วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. I wish that I could have had the wedding party again.
ไอ วิช แดท ไอ คูล์ด แฮฟว์ แฮ้ด เดอะ เว้ดดง พ้าร์ที อะเก๊น
ผมอยากมีงานแต่งงานอีกครั้ง
2. We wish that we had won the lottery last week.
วิ วิช แดท วี แฮด วั้น เดอะ ล้อทเทอรี ล้าซท์ วี้ค
เราอยากถูกล็อตเตอรี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
3. They wish that they would have come last month.
เดย์ วิช แดท เดย์ วูล์ด แฮฟว์ คั้ม ล้าซท์ มั้นธ์
เขาอยากจะมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
E. EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
chair                แช้ร์            เก้าอี้
cheap            ชี้พ            ถูก
check            เช้ค            ตรวจดู
child                ไช้ล์ด์            เด็ก
children            ชิ้ลด์เรน        เด็กๆ
choose            ชู้ซ            เลือก
chosen            โช้ซเซน        เลือก
cheek            ชี้ค            แก้ม
chin                ชิ้น            คาง
chance            ช้านซ์        โอกาส
change            เช้นจ์            เปลี่ยน
charge            ช้าร์จ            คิดเงิน กล่าวหา
chain            เช้น            โซ่
charcoal            ช้าร์โคล        ถ่านหิน
chart                ช้าร์ท            แผนภูมิ
cheat            ชี้ท            หลอกลวง
Chinese            ไช้นีซ            คนจีน
chef                เช้ฟ            หัวทน้าคนครัว  พ่อครัว
chicken            ชิ้คเคน        ไก่
choice            ช้อยซ์        การเลือก
church            เชิ้ร์ช            โบสถ์
such                ซั้ช            เช่นนั้น
much            มั้ช            มาก
touch            ทั้ช            แตะ
which            วิ้ช            ไหน อันไทน
lunch            ลั้นช์            อาหารกลางวัน
punch            พั้นช์            ต่อย เหล้าผสม
branch            บร๊านช์        สาขา
March            ม้าร์ช            มีนาคม
starch            สต๊าร์ช        แป็ง
Dutch            ดั๊ทช์            ชาวดั๊ทช์
match            แม้ทช์        จับคู่ เหมาะ
hatch            แฮ้ทช์        ฟักไข่
2. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
she                ชี้            เขาผู้หญิง
shell                เช้ล            เปลือกหอย
shore            ช้อร์            ฝั่งทะเล
share            แช้ร์            หุ้น
sharp            ช้าร์พ            คม แหลม
shut                ชั้ท            ปิด
show            โช้ว์            แสดง
shown            โช้น            แสดง
shadow            แช้ดโดว์        เงา
shine            ไช้น์            ส่องแสง
shop                ช้อพ            ร้าน
shopping            ช้อพพิง        การซื้อของ
ship                ชิ้พ            เรือ
shin                ชิ้น            แข้ง
shake            เช้ค            สั่น เขย่า
shall                แช้ล            จะ
shallow            แช้ลโลว์        ดิ้น
shame            เช้ม            ความอาย
ashame            อะเช้ม        น่าอาย
ashore            อะช้อร์        เข้าฝั่ง
Asia                เอ๊เชีย        เอเชีย
shape            เช้พ            รูปร่าง
shoes            ชู้ซ์            รองเท้า
shave            เช้ฟว์            โกนหนวด
sheep            ชี้พ            แกะ
short                ช้อร์ท        สั้น
shoulder            โช้ลเดอร์        ไหล่
should            ชู้ล์ด            ควร
shy                ไช้            อาย
shrimp            ชริมพ์        กุ้ง
bush                บุ๊ช            พุ่มไม้
brush            บรั๊ช            แปรง
cash                แค้ช            เงินสด
wish                วิช            ปรารถนา
wash            ว้อช            ล้าง
3. จงฝึกพูดบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: I stay home during the weekend.
ไอ สเต๊ย์ โฮ้ม ดิ๊วริง เดอะ วี้คเอนด์
ผมอยู่ที่บ้านระหว่างเสาร์อาทิตย์
B: I wish I stayed home during the weekend.
ไอ วิช ไอ สเต๊ย์ด์ โอ้ม ดิ๊วริง เดอะ วี้คเอนด์
ผมอยากอยู่ที่บ้านระหว่างเสาร์อาทิตย์
2. A: He will come tomorrow.
ฮี วิล คั้ม ทูม้อร์โรว์
เขาจะมาพรุ่งนี้
B: He wishes he would come tomorrow.
ฮี วิชเชซ ฮี วูล์ด คั้ม ทูม้อร์โรว์
เขาอยากจะมาพรุ่งนี้
3. A: They are here with us.
เดย์ อาร์ เฮี้ยร์ วิธ-อัซ
พวกเขาอยู่กับเราที่นี่
B: They wish that they were here with us.
เดย์ วิช แดท เดย์ เวอร์ เฮี้ยร์ วิธ-อัซ
เขาอยากจะอยู่ที่นี่กับเรา
4. A: It stops raining now.
อิท สต๊อพส์ เร้นนิง น้าว
ตอนนี้ฝนหยุดตก
B: I wish that it stopped raining now.
ไอ วิช แดท อิท สต๊อพท์ เร้นนิง น้าว
ผมอยากให้ฝนหยุดตกเดี๋ยวนี้
5. A: You speak English well.
ยู สปี๊ค-อิ๊งลิช เว้ล
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดี
B: I wish you spoke English well.
ไอ วิช ยู สโป๊ค-อิ๊งลิช เว้ล
ผมอยากให้คุณพูดอังกฤษได้ดี
6. A: I am a millionaire.
ไอ แอม อะ มิลเลียนแน้ร์
ผมเป็นเศรษฐี
B: I wish I were a millionaire.
ไอ วิช ไอ เวอร์ อะ มิลเลียนแน้ร์
ผมอยากเป็นเศรษฐี
7. A: She may come next week.
ชี เมย์ คั้ม เน้กซ์ท์ วี้ค
เธออาจมาอาทิตย์หน้า
B: She wishes she might come next week.
ชี วิชเชซ ชี ไม้ท์ คั้ม เน้กซ์ท์ วี้ค
เธอภาวนาว่าเธออาจมาได้อาทิตย์หน้า
8. A: I can go with you.
ไอ แคน โก๊ วิธ ยู้
ฉันไปกับคุณได้
B: I wish I could go with you.
ไอ วิช ไอ คูล์ด โก๊ วิธ ยู้
ฉันอยากไปกับคุณ
9. A: She doesn’t mention about it.
ชี ดาซซึนท์ เม้นชัน อะเบ๊าท์-อิท
เธอไม่เอ่ยถึงมัน
B: I wish she didn’t mention about it.
ไอ วิช ชี ดิ๊นท์ เม้นชัน อะเบ๊าท์-อิท
ผมอยากไม่ให้เธอเอ่ยถึงมัน
10. A: They won’t lose the contest.
เดย์ โว้นท์ ลู้ซ เดอะ ค้อนเทซท์
เขาไม่แพ้การแข่งขัน
B: We wish they wouldn’t lose the contest.
วี วิช เดย์ วูล์ด์นท์ ลู้ซ เดอะ ค้อนเทซท์
เราไม่อยากให้เขาแพ้การแข่งขัน
4. จงฝึกพูดบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: I will not be at the party.
ไอ วิล น้อท บี แอท เดอะ พ้าร์ที
ผมจะไม่อยู่ที่งานเลี้ยง
B: I wish you would be at the party.
ไอ วิช ยู วูล์ด บี แอท เดอะ พ้าร์ที
ผมอยากให้คุณอยู่ที่งานเลี้ยง
2. A: She can’t speak German.
ชี ค้านท์ สปี๊ค เจ๊อร์มัน
เธอพูดเยอรมันไม่ได้
B: I wish she could speak German.
ไอ วิช ชี คูล์ด สปี๊ค เจ๊อร์มัน
ผมอยากให้เธอพูดเยอรมันได้
3. A: They have a lot of money.
เดย์ แฮ้ฟว์ อะ ล้อท ออฟ มั้นนี
เขามีเงินเยอะ
B: I wish that they didn’t have much money.
ไอ วิช แดท เดย์ ดิ๊นท์ แฮ้ฟว์ มั้ช มั้นนี
ผมไม่อยากให้เขามีเงินมาก
4. A: He cannot pass the exam.
ฮี แคนน้อท พ้าส ดิ เอ๊กแซม
เขาสอบไม่ได้
B: I wish he could pass the exam.
ไอ วิช อี คูล์ด พ้าส ดิ เอ๊กแซม
ผมอยากให้เขาสอบผ่าน
5. A: You won’t pass the test.
ยุ โว้นท์ พ้าส เดอะ เท้ซท์
คุณจะไม่ผ่านการทดสอบ
B: I wish that you would pass the test.
ไอ วิช แดท ยู วูล์ด พ้าส เดอะ เท้ซท์
ผมอยากให้คุณผ่านการทดสอบ
6. A: You mention about her.
ยู เม้นชัน อะเบ๊าท์ เฮอร์
คุณเอ่ยถึงเธอ
B: I wish you didn’t mention about her.
ไอ วิช ยู ดิ๊นท์ เม้นชัน อะเบ๊าท์ เฮอร์
ผมไม่อยากให้คุณเอ่ยถึงเธอ
7. A: There’re not many students today.
แดร์เออร์ น้อท แม้นนี สติ๊วเดนท์ส์ ทูเด๊ย์
วันนี้ไม่มีนักเรียนหลายคน
B: I wish there weren’t many students today.
ไอ วิช แดร์ เวิ้ร์นท์ แม้นนี สติ๊วเดนท์ส์ ทูเด๊ย์
ผมไม่อยากให้มีนักเรียนหลายคน
8. A: He can’t come to class.
ฮี คานท์ คั้ม ทู คล้าส
เขามาเรียนไม่ได้
B: I wish he could come to class.
ไอ วิช ฮี คูล์ด คั้ม ทู คล้าส
ผมอยากไห้เขามาเรียนได้
9. A: She goes to the game.
ชี โก๊ซ์ ถุ เดอะ เก๊ม
เธอไปดูกีฬา
B: I wish that she didn’t go to the game.
ไอ วิช แดท ชี ดิ๊นท์ โก๊ ทู เดอะ เก๊ม
ผมไม่อยากให้เธอไปดูกีฬา
10. A: They watch TV all day.
เดย์ ว้อทช์ ที้ฟ์วี อ๊อล เด๊ย์
พวกเขาดูทีวีทั้งวัน
B: I wish they didn’t watch TV all day.
ไอ วิช  เดย์ ดิ๊นท์ ว้อทช์ ที้ฟ์วี อ๊อล เด๊ย์
ผมไม่อยากให้พวกเขาดูทีวีทั้งวัน
5. จงฝึกบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: We won lottery last week.
วี วั้น ล้อทเทอรี ล้าซท์ วี้ค
อาทิตย์ที่แล้ว เราถูกล้อตเตอรี
B: I wish that we had won lottery last week.
ไอ วิช แดท วี แฮด วั้น ล้อตเตอรี ล้าซท์ วี้ค
ผมอยากให้พวกเราถูกล้อตเตอรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
2. A: I could have the wedding party again.
ไอ คูล์ด แฮ้ฟว์ เดอะ เว้ดดิง พ้าร์ที อะเก๊น
ผมสามารถมีงานแต่งงานใหม่อีก
B: I wish I could have the wedding party again.
ไอ วิช ไอ คูล์ด แฮ้ฟว์ เดอะ เว้ดดิง พ้าร์ที อะเก๊น
ผมอยากมีงานแต่งงานใหม่อีก
3. A: He believed in you.
ฮี บีลี้ฟว์ด์ อิน ยู้
เขาเชื่อในตัวคุณ
B: I wish he had believed in you.
ไอ วิช ฮี แฮด บีลี้ฟว์ด์ อิน ยู้
ผมอยากให้เขาเชื่อคุณ
4. A: You came yesterday.
ยู้ เค้ม เย้ซเทอร์เดย์
คุณมาเมื่อวาน
B: I wish you had come yesterday.
ไอ วิช หยุ แฮด คั้ม เย้ซเทอร์เดย์
ผมอยากให้คุณมาเมื่อวาน
5. A: They could come yesterday.
เดย์ คูล์ด คั้ม เย้ซเทอร์เดย์
พวกเขามาได้เมื่อวาน
B: I wish they could have come yesterday.
ไอ วิช เดย์ คูล์ด แฮฟว์ คั้ม เย้ซเทอร์เดย์
ผมอยากให้พวกเขามาได้เมื่อวาน
6. A: I would take this class last semester.
ไอ วูล์ด เท้ค ดิ๊ช คล้าส ล้าซท์ ซีเม้ซเทอร์
ผมคงเรียนชั้นนี้เมื่อภาคเรียนที่แล้ว
B: I wish I would have taken this class last semester.
ไอ วิช ไอ วูล์ด แฮ้ฟว์ เท้คเคน ดิ๊ช คล้าส ล้าซท์ ซีเม้ชเทอร์
ผมคงอยากเรียนชั้นนี้เมื่อภาคเรียนที่แล้ว
7. A: I took my umbrella with me.
ไอ ทุ้ค มาย อัมเบร๊ลลา วิธ มี้
ดิฉันได้นำร่มไปด้วย
B: I wish I had taken my umbrella with me.
ไอ วิช ไอ แฮด เท้คเคน มาย อัมเบร๊ลลา วิธ มี้
ดิฉันอยากนำร่มไปด้วย
8. A: I received a letter from her.
ไอ รีซี้ฟว์ด์ อะ เล้ทเทอร์ ฟรัม เฮอร์
ผมได้รับจดหมายจากเธอ
B: I wish I had received a letter from her.
ไอ วิช ไอ แฮด รีซี้ฟว์ด์ อะ เล้ทเทอร์ ฟรัม เฮอร์
ผมอยากได้รับจดหมายจากเธอ
9. A: I sent the telegramme.
ไอ เซ้นท์ เดอะ เท้ลเลแกรม
ผมได้ส่งโทรเลขนี้
B: I wish I had sent the telegramme.
ไอ วิช ไอ แฮด เซ้นท์ เดอะ เท้ลเลแกรม
ผมอยากส่งโทรเลข
10. A: You didn’t come yesterday.
ยู ดิ้นท์ คั้ม เย้ซเทอร์เดย์
เมื่อวานคุณไม่มา
B: I wish you had not come yesterday.
ไอ วิช ยู แฮด น้อท คั้ม เย้ซเทอร์เดย์
ผมอยากไม่ให้คุณมาเมื่อวาน
11. A: We were there last month.
วี เวอร์ แด๊ร์ ล้าซท์ มั้นธ์
พวกเราอยู่ที่นั่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
B: I wish we had been there last month.
ไอ วิช วี แฮด บี๊น แดร์ ล้าซท์ มั้นธ์
พวกเราอยากอยู่ที่นั่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
12. A: He talked very slowly.
อี ท้อล์ค ฟ์เว้รี สโลว์ลี
เขาพูดช้ามาก
B: I wish he had talked very slowly.
ไอ วิช ฮี แฮด ท้อล์คท์ ฟ์เว้รี สโล้วลี
ผมอยากให้เขาพูดช้าลงมากๆ
6. จงฝึกพูดบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: The professor didn’t teach much slowly.
เดอะ โพรเฟ้สเซอร์ ดิ๊นท้ ที้ช มั้ช สโล้วลี
ศาสตราจารย์ไม่สอนช้ามาก
B: We wish that the professor had taught much slowly.
วี วิช แดท เดอะ โพรเฟ้สเซอร์ แฮด ท้อท มั้ช สโล้วลี
เราอยากให้อาจารย์ไม่สอนช้ามาก
2. A: They didn’t pay the bill at once.
เดย์ ดิ๊นท์ เพย์ เดอะ บิ๊ล แอท วั้นซ์
เขาไม่จ่ายใบเสร็จทันที
B: We wish that they had paid the bill at once.
วี วิช แดท เดย์ แฮด เพ้ด เดอะ บิ๊ล แอท วั้นซ์
เราอยากให้เขาจ่ายใบเสร็จทันที
3. A: She could not return before dark.
ชี คูล์ด น้อท รีเทิ้ร์น บีฟอร์ ดาร์ค
เขาไม่สามารถกลับก่อนมืด
B: I wish that she could have returned before dark.
ไอ วิช แดท ชี คูล์ด แฮฟว์ รีเทิ้ร์นด์ บีฟอร์ ด๊าร์ค
ผมอยากให้เธอกลับก่อนมืด
4. A: The manager wouldn’t tell us earlier.
เดอะ แม้นนาเจอร์ วูล์ด์นท์ เท้ล อั้ซ เอ๊อร์ลีเออร์
ผู้จัดการคงไม่บอกเราเร็วกว่านี้
B: We wish that the manager would have told us earlier.
วี วิช แดท เดอะ แม้นนาเจอร์ วูล์ด แฮฟว์ โท้ลด์ อั้ซ เอ๊อร์ลีเออร์
เราอยากให้ผู้จัดการบอกเราเร็วกว่านี้
5. A: You couldn’t do better.
ยู คูล์ด์นท์ ดู เบ๊ทเทอร์
คุณทำดีกว่าไม่ได้
B: We wish that you could have done better.
วี วิช แดท ยู คูล์ด แฮฟว์ ดั้น เบ๊ทเทอร์
พวกเราอยากให้คุณทำได้ดีกว่านี้
6. A: They sold their car.
เดย์ โซ้ลด์ แดร์ ค้าร์
พวกเขาได้ขายรถ
B: I wish that they had not sold their car.
ไอ วิช แดท เดย์ แฮด น้อท โซ้ลด์ แดร์ ค้าร์
ผมไม่อยากให้พวกเขาขายรถ
7. A: They didn’t stop drinking and smoking.
เดย์ ดิ๊นท์ สต๊อพ ดริ้งคิง แอ่นด์ สโม้คคิง
เขาไม่เลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
B: She wishes that they had not stopped drinking and smoking.
ชี วิชเชซ แดท เดย์ แฮด น้อท สต๊อพท์ ดริ้งคิง แอนด์ สโม้คคิง
เธอไม่อยากให้เขาเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
8. A: You said like that.
ยู เซ้ด ไล้ค์ แด๊ท
คุณพูดเช่นนั้น
B: I wish that you had not said like that.
ไอ วิช แดท ยู แฮด น้อท เซ้ด ไล้ค์ แด๊ท
ผมไม่อยากให้คุณพูดเช่นนั้น
9. A: All customers complained.
อ๊อล คั้ซทอมเมอร์ คอมเพล้นด์
ลูกค้าทุกคนบ่น
B: I wish that all customers had not complained.
ไอ วิช แดท อ๊อล คั้ซทอมเมอร์ซ์ แฮด น้อท คอมเพล้นด์
ผมอยากให้ลูกค้าทุกคนไม่บ่น
10. A: We bought that bad machine.
วี บ๊อท แดท แบ๊ด แมชี้น
เราได้ซื้อเครื่องจักรที่เลว
B: We wish that we had not bought that bad machine.
วี วิช แดท วี แฮด น้อท บ๊อท แดท แบ๊ด แมชี้น
พวกเราไม่อยากได้ซื้อเครื่องจักรที่เลว
7. จงฝึกบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: How are the boy and the girl?
ฮาว อาร์ เดอะ บ๊อย แอนด์ เดอะ เกิ๊ร์ล?
เด็กชายและเด็กหญิงเป็นอย่างไรบ้าง?
B: Well, they love each other very much.
เหวล, เดย์ ลั้ฟ อี๊ช-อั้ธเธอร์ ฟ์เว้รี มั้ช
เอ…เขารักกันมาก
2. A: Should all students cooperate?
ชูล์ด อ๊อล สติ๊วเดนท์ส์ โคอ๊อพเพอร์เหรท?
นักเรียนทุกคนควรร่วมมือกันไหม?
B: Of course, all students must help one another.
อ่อฟ ค้อร์ซ, อ๊อล สติ๊วเดนท์ส์ มั้ซท์ เอ้ลพ์ วั้น อะนัธเธอร์
แน่นอน นักเรียนทุกคนต้องช่วยกัน
3. A: How do this two girls work?
ฮาว ดู ดิซ ทู้ เกิ๊ร์ลซ์ เวิ้ร์ค?
เด็กหญิงสองคนนี้ทำงานเป็นอย่างไร?
B: They help each other very well.
เดย์ เฮ้ลพ์ อี๊ช-อั้ธเธอร์ ฟ์เว้รี เว้ล
เขาช่วยกันดีมาก
4. A: How do this two boys get along?
ฮาว ดู ดิ๊ช ทู้ บ๊อยซ์ เก๊ท อะล้อง?
เด็กชายสองคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
B: They quarrel with each other very often.
เดย์ คว้าร์เรล วิธ อี๊ช-อั้ธเธอร์ ฟ์เว้รี อ๊อฟเฟน
เขาทะเลาะกันบ่อยมาก
5. A: How was the meeting yesterday?
ฮาว วอช เดอะ มี้ททิง เย้ซเทอร์เดย์?
การประชุมเมื่อวานนี้เป็นอย่างไร?
B: All committee members disagreed with one another.
อ๊อล เดอะ ค้อมมิทที เม้มเบอร์ซ์ ดิชอะกรี๊ด์ วิธ วั้น อะนัธเธอร์
สมาชิกที่ประชุมทั้งหมดไม่ลงรอยกัน
ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 19,021 times, 36 visits today)