ทำไมเราไม่กำหนดเวลาและสถานที่ที่จะนัดพบกัน พูดภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ

Why don’t we fix the time and place to meet?

(วาย โด้น’ วี ฟิคซ เธอะ ไทม แอนด เพลส ทู มีท)
ทำไมเราไม่กำหนดเวลาและสถานที่ที่จะพบกัน
Margaret : Hi ! There you are, Jinta.
มาร์กาเร็ท : (ไฮ ! แธ ยู อา, จินทะ)
สวัสดี คุณอยู่นี่เอง จินทะ
Jinta : Hi, Margaret ! I was just thinking of looking for you.
Have a seat here.
จินทะ : (ไอ, มาร์กาเร็ท ! ไอ วอส จัสท ธิงคิง ออฟ ลุคคิง ฟอ ยู.
แฮฟว อะ ซีท เฮีย)
สวัสดี มาร์กาเรท ฉันกำลังมองหาคุณอยู่ นั่งตรงนี้ซิ
Margaret : Hi, everybody. No, no, stay here, Alex.
มาร์กาเร็ท : (ไฮ, เอฟวรีบอดี. โน, โน, สเท เฮีย, อเลคซ)
สวัสดีทุกๆ คนไม่ ไม่ อยู่ที่นี่ด้วยสิ อเลคซ
Alex : I remembered some other business. Take your time now I both of you. Bye !
อเลคซ : (ไอ รีเมมเบอะ ซัม อัธเธอะ บิซซิเนส. เทค ยัวร์ ไทม นาว โบธ ออฟ ยู. บาย !)
ฉันจำได้ว่ามีธุระบางอย่าง คุณทั้งสองคนตามสบาย ลาก่อน
Jinta : Bye now ! Look, Margaret. I want you to come with me and go shopping today.
จีนทะ : (บาย นาว ! ลุค, มาร์กาเร็ท. ไอ ว้อนท ยูทูคัม วิธ มี แอนด โก ชอพพิง ทูเดย์)
ลาก่อน เอาล่ะมาร์กาเร็ท ฉันต้องการให้คุณไปซื้อของกับฉันในวันนี้
Margaret : O. K. I’m free this afternoon.
มาร์กาเรีท : (โอ.เค. ไอ,ม ฟรี ธีส อาฟเทอะนูน)
เย็นวันนี้ฉันก็ว่าง
Jinta : That’s good. Why don’t we fix the time and place to meet?
จินทะ : (แธท’ส กูด. วาย โด้น’ท วี ฟิคซ เธอะ ไทม แอนด เพลส ทู มีท)
ทำไมเราไม่กำหนดวลาและสถานที่ที่เราจะพบกันละ
Margaret : What would you suggest ?
มาร์กาเร็ท : (ว็อท วูด ยู ซักเจสท)
คุณแนะนำว่าอย่างไรนะ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 155 times, 1 visits today)