ทำไมถึงไม่ฝึกอีก ในภาษาอังกฤษพูดได้ง่าย ๆ

การฝึกฝนอะไรต่าง ๆ นั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และระยะเวลา เพื่อให้สามารถประสบผลสำเร็จ แต่บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์มากระทบทำให้ไม่สามารถฝึกฝนได้อีกต่อไป วันนี้เราจึงขอเสนอตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามว่า ทำไมคุณถึงไม่ฝึกต่อไปล่ะ ให้เพื่อน ๆ ได้ลองเอาไปฝึกใช้ดูนะคะ

ประโยคภาษาอังกฤษ ทำไมถึงไม่ฝึกอีกล่ะ

A:    Why doesn’t John practice anymore?
ทำไมจอห์นจึงไม่ฝึกหัดอีกต่อไป
B:    He doesn’t have much free time.
เขาไม่ค่อยมีเวลาว่างมาก
A:    He used to have a lot of free time, didn’t he?
เขาเคยมีเวลาว่างมาก มิใช่หรือ
B:    Yes, he did, but now he’s going to school every night.
ใช่ แต่ตอนนี้เขาไปโรงเรียนทุกคืน
ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับว่าเค้าเคยทำแบบนี้ หรือเคยเป็นแบบนี้มาก่อน พูดภาษาอังกฤษได้ดังนี้
He used to have a lot of free time.
practice every day                ฝึกหัดทุกวัน                         He used to have a lot of free time.
study almost every night   เรียนหนังสือเกือบทุกคืน   He used to study almost every night.
read a lot of books                อ่านหนังสือมาก                   He used to read a lot of books.
learn everything by heart  ท่องจำทุกอย่าง                   He used to learn everything by heart.
be a good student                  เป็นนักเรียนที่ดี                    He used to be a good student.

มาฝึกพูดประโยคที่วา ทำไมถึงไม่ฝึกต่อไปอีก ในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้จำกันไปเลย
We don’t practice anymore.
เราไม่ฝึกต่อไปอีกแล้ว
Why don’t you practice anymore?
ทำไมคุณจึงไม่ฝึกอีกต่อไป
They don’t practice anymore.
เขาไม่ฝึกต่อไปอีกแล้ว
Why don’t they practice anymore?
ทำไมเขาไม่ฝึกต่อไปอีก
Mary doesn’t practice anymore.
แมรี่ไม่ฝึกต่อไปอีกแล้ว
Why doesn’t Mary practice anymore?
ทำไมแมรี่จึงไม่ฝึกต่อไปอีก
I don’t practice anymore.
ฉันไม่ฝึกต่อไปอีกแล้ว
Why don’t you practice anymore?
ทำไมคุณจึงไม่ฝึกต่อไปอีก

(Visited 67 times, 1 visits today)