ทำงานให้สนุก และประโยคภาษาอังกฤษไว้คุยที่ทำงาน

การทำงาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทำ ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการทำงานจึงต้องเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่ทุกวัน ดังนั้นคนที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก จึงเป็นคนที่โชคดี และน่าอิจฉาเป็นที่สุด วันนี้เราจึงขอแนะนำประโยคภภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงานให้สนุก เพื่อไว้ให้กำลังใจผู้อื่นในการทำงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีประโยคภาษาอังกฤษที่ไว้คุยกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย

ทำงานให้สนุก และประโยคภาษาอังกฤษไว้พูดคุยในที่ทำงาน

Have a good day at work  แปลว่า ทำงานให้สนุกนะ

The boss chew me out again  แปลว่า เจ้านายดุฉันอีกแล้วล่ะ

Can you write the report?   แปลว่า คุณช่วยเขียนรายงานให้หน่อยได้มั้ย

The stress keeps building up lately.  แปลว่า หมู่นี้ฉันเครียดขึ้นเรื่อย ๆ

Don’t complain. It’s paart of the job.  แปลว่า อย่าบ่นไปเลย มันเป็นส่วนหนึ่งของงาน

We got a lot of work done today. แปลว่า วันนี้เราทำงานไปได้เยอะเลย

Have you come up with any good plans?  แปลว่า คุณคิดแผนอะไรดี ๆ ออกมั้ย

I have to work over the time  แปลว่า วันนี้ฉันต้องทำงานล่วงเวลา

Let’s take a break. แปลว่า พันกันก่อนเถอะ

(Visited 24,989 times, 29 visits today)