วิธีการถามและตอบเรื่องเวลาในภาษาอังกฤษ

What time is it? เป็นวิธีการถามเรื่องเวลาที่ง่ายที่สุด เพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเรื่องเวลาแบบต่าง ๆ ซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคำถามเหล่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเข้าใจชาวต่างชาติที่มาถามเรามากขึ้น เราจึงต้องเรียนรู้การถามเรื่องเวลาให้ได้หลาย ๆ รูปแบบประโยค รวมไปจนถึงการถามเวลาปิด – เปิดของสถานที่ต่าง ๆ เวลาที่เราต้องการจะทราบรายละเอียดเวลาทำการ หรือการถามคำถามเกี่ยวกับเวลาในรูปแบบอื่น ๆ

การถาม และการตอบเกี่ยวกับเรื่องเวลา ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว

ก่อนถามควรใช้คำว่า Excuse me, เพื่อความสุภาพด้วยนะคะ

Excuse me, what is the time?

Excuse me, do you have the time, please?

Excuse me, could you tell me the time, please?

Excuse me, do you happen to have the time?

Excuse me, do you know what time it is?

Excuse me, have you got the right time?

Excuse me, what time do you make it?

การตอบเรื่องเวลาในภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 แบบ คือ

  • การบอกเวลาแบบบอกชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาที เช่น

5:08                   It’s five oh-eight  ( เลขศูนย์ จะอ่านว่า oh)

11.54                 It’s eleven fifty-four

  • การบอกเวลาแบบบอกนาทีก่อน แล้วตามด้วยชั่วโมง ซึ่งการบอกเวลาของนาทีที่ 1 – 30 จะพูดว่า past ส่วนนาทีที่ 31 – 60 จะพูดว่า to โดยใช้เวลาที่เหลือก่อนจะครบชั่วโมงเป็นตัวบอกเวลา เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างกันค่ะ

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

เวลา 09.14 น.                       อ่านว่า It’s fourteen past nine.

เวลา 10.42 น.                       อ่านว่า It’s eighteen to eleven. (อีกสิบแปดนาทีจะสิบเอ็ดโมง)

เวลาบ่ายสามโมงสิบห้า       อ่านว่า It’s a quarter past three in afternoon. (Quarter คือช่วงเวลาสิบห้าที หรือว่า 1 ใน 4 ส่วนของหนึ่งชั่วโมง)

เวลาสี่โมงครึ่ง                        อ่านว่า It’s half past four.

เวลาห้าโมงสี่สิบห้า               อ่านว่า It’s a quarter to six. (อีกสิบห้านาทีหกโมง)

นอกจากนี้ยังมีประโยคเกี่ยวกับการบอกเวลาที่น่าสนใจดังนี้

It’s almost noon/midday.           เกือบเที่ยงแล้ว

It’s a little past six.                         หกโมงกว่าแล้ว

It’s already after five.                   มันเลยเวลาห้าโมงไปแล้ว

It’s exactly nine o’clock.             เก้าโมงตรง

It’s nearly three o’clock.             ใกล้จะสามโมงแล้ว

It’s just turned half past eleven.    มันเพิ่งจะสิบเอ็ดโมงครึ่งเอง (เวลาเลยสิบเอ็ดโมงเลยมานิดหน่อย)

การถามเกี่ยวกับเวลาแบบต่าง ๆ

When does the bank open?

It opens at ten o’clock.

what time does the market close?

It closes at eleven pm.

When will you go to school tomorrow?

I will go to school around six o’clock.

(Visited 3,855 times, 3 visits today)