ถามตอบเรื่องสภาพอากาศในภาษาอังกฤษ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางวันฝนตกหนัก บางวันก็แดดร้อนเปรี้ยง เพื่อน ๆ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะ วันนี้เรามีตัวอย่างการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับละสภาพอากาศมาให้เพื่อน ๆ ได้เอาไปฝึกใช้กันค่ะ มีทั้งคำถาม และคำตอบ การบรรยายถึงสภาพอากาศของแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไป การพูดคุยสภาพอากาศ เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราสามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นการพูดภาษาอังกฤษกันได้ไม่ยากค่ะ

พูดคุยภาษาอังกฤษเรื่องสภาพอากาศ

เรามาดูคำศัพท์ที่บรรยายถึงสภาพอากาศแบบต่าง ๆ กันก่อนค่ะ

Sweltering /ˈswel.tər.ɪŋ/ ร้อนระอุ
Freezing /ˈfriː.zɪŋ/ เย็น
Warm /wɔːm/ อบอุ่น
Cold /kəʊld/ เย็น
Sunny /ˈsʌn.i/ แดดจัด
Cloudy /ˈklaʊ.di/ มีเมฆมาก
Clear /klɪər/ แจ่มใส
Stormy /ˈstɔː.mi/ มีพายุ
Misty /ˈmɪs.ti/ มีหมอก
Foggy /ˈfɑː.ɡi/ เต็มไปด้วยหมอก
Breezy /ˈbriː.zi/ มีลมอ่อน
Windy /ˈwɪn.di/ ลมแรง
Showery /ˈʃaʊə.ri/ ฝนตกโปรยปราย
Rainy /ˈreɪ.ni/ ที่ฝนตก
Frosty /ˈfrɒs.ti/ ที่หนาวจัด
Snowy /ˈsnəʊ.i/ เต็มไปด้วยหิมะ
Icy /ˈaɪ.si/ เย็นฉ่ำ
Drizzly /ˈdrɪz.li/ ปรอยๆ
Dry /draɪ/ แห้ง
Sweltering = It’s sweltering. or It’s a sweltering day.
Freezing = It’s freezing. or It’s a freezing day.
Warm = It’s warn. or It’s a warm day.
Cold = It’s cold. or It’s a cold day.
Sunny = It’s sunny. or It’s a sunny day.
Cloudy = It’s cloudy. or It’s a cloudy day.
Clear = It’s clear. or It’s a clear day.
Stormy = It’s stormy. or It’s a stormy day.
Misty = It’s misty. or It’s a misty day.
Foggy = It’s foggy. or It’s a foggy day.
Breezy = It’s breezy. or It’s a breezy day
Windy = It’s windy. or It’s a windy day.
Showery = It’s showery. or It’s a showery day.
Rainy = It’s rainy. or It’s a rainy day.
Frosty = It’s frosty. or It’s a frosty day.
Snowy = It’s snowy. or It’s a snowy day.
Icy = It’s icy. or It’s an icy day.
Drizzly = It’s drizzly. or It’s a drizzly day.
Dry = It’s dry. or It’s a dry day.

สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

คำถาม – คำตอบในการสอบถามเรื่องสภาพอากาศ

What’s it like outside?

It’s sunny.

อากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง  มันมีแดดออก

How’s the weather?

It’s minus ten. (-10 degrees)

สภาพอากาศเป็นอย่างไร  มันติดลบ 10 องศา

Do you have rain?

We have not had any rain for many weeks.

มันฝนตกมั้ย เราไม่มีฝนตกมาหลายอาทิตย์แล้ว

What’s the temperature in Bangkok?

Today it is 39 degrees Celsius which is a lot warmer then it has been.

ที่กรุงเทพอุณหภูมิเท่าไหร่แล้ว

39 องศาเซลเซียส มันร้อนกว่าที่เคยเป็น

It’s windy here in Krabi, what’s it doing there?

It’s raining really hard.

มีลมแรงที่กระบี่ ที่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง

ฝนตกหนักมาก

It is a Beautiful day for a walk?

มันเป็นวันที่เหมาะกับการเดินใช่มั้ยล่ะ

(Visited 3,632 times, 4 visits today)