คุณดูโทรทัศน์บ่อยไหม ถามคำถามเรื่องความบ่อยในภาษาอังกฤษ

เพื่อน ๆ คงมีกิจกรรมที่ต้องทำอยู่บ่อย ๆ วันนี้เราจึงขอเสนอประโยคคำถามเกี่ยวกับความบ่อยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำ เพื่อเอาไว้ไปฝึกสนทนากับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ และสามารถสอบถามถึงความชอบของเค้าได้อีกด้วย จะได้คุยกันสนุกมากยิ่งขึ้น

คุณดูโทรทัศน์บ่อยไหม ภาษาอังกฤษ

A:    Do you watch television very often?
(คุณดูโทรทัศน์บ่อยไหม)
B:    Well, I sometimes watch it in the evening.
(เออ, บางทีฉันก็ดูในตอนเย็นๆ
A:    Did you watch television last night?
(คืนที่แล้วคุณดูหรือเปล่า)
B:    Yes, I did.  I saw several good programs.
(ดู ฉันได้เห็นรายการดีๆ หลายรายการ)
ลองเปลี่ยนคำถาม เป็นกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
Do you watch television very often?
listen to the radio       ฟังวิทยุ                                 Do you listen to the radio very often?
go to a movie              ไปดูหนัง                                Do you go to a movie very often?
go to the library         ไปห้องสมุด                          Do you go to the library very often?
attend a concert         ไปฟังดนตรีคอนเสิร์ท       Do you attend a concertvery often?

ประโยคคำถามและคำตอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราชอบทำ
Did you watch television last night?
(คืนที่แล้วคุณดูโทรทัศน์หรือเปล่า)
Yes, I did.  I watched television last night.
(ดู ฉันดูโทรทัศน์เมื่อคืนที่แล้ว)
Did you listen to the radio last night?
(คืนที่แล้วคุณฟังวิทยุหรือเปล่า)
Yes, I did.  I listened to the radio last night.
(ฟัง ฉันฟังวิทยุเมื่อคืนที่แล้ว)
Did you go to a movie last night?
(คืนที่แล้วคุณไปดูหนังหรือเปล่า)
Yes, I did.  I went to a movie last night.
(คืนที่แล้วฉันไปดูหนัง)

(Visited 456 times, 1 visits today)