ถามประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียน และวิชาเรียน

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับลูก ๆ ด้วยการถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เค้าเรียนในโรงเรียน หรือความสนใจเป็นพิเศษในวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียนของเด็ก ๆ และการสอบถามเกี่ยวกับวิชาเรียนที่เค้าชอบ ถือเป็นการฝึกภาษาอังกฤษเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบ้านกันค่ะ

“เรียนอะไร” ในภาษาอังกฤษ

A:    What are you studying this semester?
เทอมนี้คุณเรียนอะไรบ้าง
B:    History, English, and math.
ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
A:    Which do you like best?
คุณชอบวิชาไหนมากที่สุด
B:    History really interests me the most.
ฉันสนใจวิชาประวัติศาสตร์มากที่สุด
ถ้าเราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาเรียนที่เราสนใจ เราก็สามารถพูดได้ง่าย ๆ ดังนี้
History really interests me the most.
Chemistry             วิชาเคมี                                Chemistry really interests me the most.
English                   วิชาภาษาอังกฤษ              English really interests me the most.
Math                       วิชาคณิตศาสตร์                Math really interests me the most.
Geography          วิชาภูมิศาสตร์                     Geography really interests me the most.
Physics                 วิชาฟิสิกส์                            Physics really interests me the most.
คราวนี้มาดูประโยคที่ว่า “เทอมนี้เธอเรียนอะไรบ้าง” กันดูค่ะ
What are you studying this semester?
เทอมนี้คุณกำลังเรียนอะไรบ้าง
I’m studying English this semester.
เทอมนี้ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ
What’s she studying this semester?
เทอมนี้เธอกำลังเรียนอะไรบ้าง
She’s studying geography this semester.
เทอมนี้เธอเรียนภูมิศาสตร์
What are they studying this semester?
เทอมนี้เขาเรียนอะไรบ้าง
They’re studying history this semester.
เทอมนี้เขาเรียนวิชาประวัติศาสตร์
What’s he studying this semester?
เทอมนี้เขากำลังเรียนอะไรบ้าง
He’s studying chemistry this semester.
เทอมนี้เขากำลังเรียนวิชาเคมี

(Visited 4,453 times, 1 visits today)