ตัวอย่างสำนวน“the pot calling the kettle black”

“ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง”

ความหมาย

ตำหนิ หรือ พูดว่าคนอื่นโดยที่ตนเองก็เป็นเสียเอง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษนามวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

Jane claims that Mary is deceitful, but know­ing Jane’s faults as I do, I would say that it is a case of the pot calling the kettle black.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

คุณทำตัวให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยไปสั่งสอนคนอื่น มิฉะนั้นจะเข้าทำนองว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “the pot calling the kettle black” มาจากหม้อและกาน้ำเมื่อใช้หุงต้มไปนานๆ จะมีคราบสีดำเกาะอยู่ หม้อไปว่ากาน้ำดำ โดยที่ตัวมันเองก็ดำ เมื่อเป็นสำนวนเปรียบหม้อกับคนที่ตำหนิคนอื่นว่าไม่ดี อย่างนั้นอย่างนี้ โดยที่ตนเองก็เป็นเหมือนกัน

สำนวนไทย “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” เข้าใจว่ามาจากเรื่อง “อิเหนา” ในเรื่องนี้ ตัวละครสำคัญชื่อ ‘อิเหนา’ บอกว่าไม่รัก ไม่ต้องการนางบุษบา แต่กลับเป็นผู้ลักพานางบุษบาไปครอง สำนวนนี้จึงมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “the pot calling the kettle black” หมายถึง พูดว่าคนอื่น โดยที่ตนเองเป็นเสียเอง หรือมีข้อบกพร่องไม่น้อยไปกว่าคนที่ถูกว่า

(Visited 3,679 times, 1 visits today)