ตัวอย่างสำนวน“shed (cry) crocodile tears”

“บีบน้ำตา”

ความหมาย

แสร้งร้องไห้ แสร้งทำเป็นเศร้าโศก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Don’t shed crocodile tears over his leaving. I know very well that you detest him and are glad to see him go.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

“ฉันอยากให้กลายเป็นผู้หญิงที่ตอแหล

สาระแนจีบปากจีบคอเจรจา

และ บีบน้ำตา ทำเสียดายผัวที่ตัวไม่รัก”

(เวนิสวานิช พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “shed (cry) crocodile tears’’ มาจากนิทานที่เล่ากันมาแต่โบราณว่า จระเข้แสร้งทำเสียงร้องไห้เพื่อล่อเหยื่อ และเมื่อจับเหยื่อได้มันจะร้องไห้ขณะที่กินเหยื่อนั้น เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง การแสร้งร้องไห้ อาจจะใช้เป็นนามวลี คือ “crocodile tears” หมายถึง ความเศร้าเสียใจที่แสร้งทำ น้ำตาที่มิได้ไหลออกมาด้วยใจจริง

สำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “shed (cry) crocodile tears’’ คือ “บีบน้ำตา” คำ ‘บีบ’ หมายถึง คั้นหรือเค้นออกมา “บีบน้ำตา” หมายถึง พยายามทำให้น้ำตาไหลออกมา เมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึง แสร้งร้องไห้ทั้งๆ ที่มิได้เศร้าโศกจริงๆ มักจะใช้ว่าคนที่แสร้งร้องไห้ แสร้งทำเป็นเศร้าโศก

(Visited 1,321 times, 1 visits today)